Ohita valikko
Kotona 19

Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut

Asumispalveluiden tarkoituksena on tukea asiakasta päihteettömyyteen, itsestä huolehtimiseen sekä arjen hallintaan. Tavoitteena on elämänlaadun parantaminen sekä hyvinvoinnin lisääminen.

Aaltokoti

Aaltokoti on Vaasan sosiaali- ja terveystoimen Aikuisten sosiaali- ja hoitopalveluiden ylläpitämä, tehostettua asumispalvelua tuottava yksikkö.  Palvelu on tarkoitettu täysi-ikäisille, aktiivisesti päihteitä käyttäville vaasalaisille, jotka eivät kykene ottamaan vastuuta itsenäisestä asumisesta eivätkä selviydy arjesta ilman tukea ja ohjausta. Toiminnan tavoitteena on mahdollistaa asukkaille turvallinen ympäristö, jossa erilaisin tukitoimin pyritään päihteiden käytöstä aiheutuvien haittojen vähentämiseen sekä elämänlaadun parantamiseen. Asiakkaita tuetaan ja autetaan ratkaisemaan mm. terveyteen, toimeentuloon, asumiseen ja työhön liittyviä haasteita. Aaltokodissa on 9 asiakaspaikkaa, jossa jokaisella vuokralaisella on 24 m2 yksiö, jossa on keittosyvennys, wc- ja suihkutilat. Asiakkaat ovat vuokrasuhteessa.

Henkilökunta tukee asiakasta selviytymään päivittäisistä kotiaskareista sekä muista arjenhallintaan liittyvistä toiminnoista. Aaltokodissa ohjataan asiakasta omatoimisuuteen huomioiden asiakkaan yksilöllinen toimintakyky.

Toiminnan tarkoituksena on:

 • kohdata asiakas kokonaisvaltaisesti huomioiden psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen näkökulma
 • motivoida asiakasta päihteidenkäytön vähentämiseen sekä tavoitteellisuuteen
 • ylläpitää kodinomaisuutta, turvallisuutta, viihtyvyyttä
 • kannustaa asukasta yhteisöllisyyteen sekä vertaistukiryhmiin
 • tukea asiakasta yksilöllisen toteuttamissuunnitelman mukaisesti
 • vahva yhteistyö eri toimijoiden kanssa (Esim. Päihdekeskus, terveysasemat, VKS, Kela, sosiaalityö, apteekki)

 

Silmukoti

Silmukoti on Vaasan sosiaali- ja terveystoimen, Aikuisten sosiaali- ja hoitopalveluiden ylläpitämä yksikkö, joka tarjoaa tehostettua asumispalvelua vaasalaisille päihde- ja mielenterveyskuntoutujille. Palvelu on tarkoitettu asiakkaille, jotka eivät kykene itsenäiseen asumiseen, ja tarvitsevat tukea arjen toiminnoissa. Silmukoti tarjoaa mahdollisuuden uudenlaiseen, päihteettömään elämäntapaan. Silmukodissa on 15 asiakaspaikka. Jokaisella on oma huone, ruokailu- oleskelu- ja peseytymistilat ovat yhteiset. Asiakkaat ovat vuokrasuhteessa ja Silmukodissa pyritään luomaan kodinomainen ja turvallinen ilmapiiri. Silmukodissa tavoitellaan päihteiden käytön vähentämistä tai päihteettömyyttä. Työtä tehdään kuntouttavalla työotteella yksilöllinen toimintakyky huomioiden.

Silmukodin toiminnan tarkoituksena on:

 • kohdata asiakas kokonaisvaltaisesti huomioiden psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen näkökulma
 • motivoida asiakasta päihteidenkäytön vähentämiseen, raittiuteen sekä oman terveytensä hoitamiseen
 • ylläpitää kodinomaisuutta, turvallisuutta, viihtyvyyttä
 • tukea asiakasta omatoimisuuteen yksilöllinen toimintakyky huomioon ottaen
 • kannustaa asiakasta yhteisöllisyyteen, vertaistukiryhmiin, myönteisiin ihmissuhteisiin sekä toiminnallisuuteen (harrastukset)
 • kunnioittaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta
 • vahva yhteistyö eri toimijoiden kanssa (Esim. Päihdekeskus, terveysasemat, VKS, Kela, sosiaalityö, apteekki)
Yhteystiedot

Ota yhteyttä

Vaasan kaupungin omat asumisyksiköt

Silmukoti
Tammikaivontie 6
65100 Vaasa

Aaltokoti
Kalastajankatu 13
65100 Vaasa

Silmukodin ja Aaltokodin johtava ohjaaja
puh. 06 325 2402, 040 688 5531
(Tammikaivontie 6, Vaasa)

Silmukodin toimisto ja ohjaajat
puh. 06 325 2394, 040 673 5375

Aaltokodin toimisto ja ohjaajat
puh. 06 325 2880, 040 701 2911

Yhteydenotot ja tiedustelut:

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluiden palveluyksikköjohtaja
puh. 06 325 2380, 0400 866 789 (virka-aikana)
(Kauppapuistikko 8, Vaasa)