Ohita valikko
Nuoret istuu portailla

Päihdekeskus

Päihdekeskuksen toimintaan kuuluvat seuraavat palvelut:

Selviämishoito

Selviämishoidon tarkoituksena on varmistaa asiakkaan turvallinen selviäminen akuutista päihtymystilasta.

Palvelu on suunnattu 18 vuotta täyttäneille vaasalaisille. Sopimuskunnista ja muista kunnista tarvitaan maksusitoumus.

Selviämishoitoon kuuluu:

 • asiakkaan päihtymystilanteen arviointi
 • valvottu selviäminen päihtymystilasta
 • jatkohoidon suunnittelu ja siirtyminen katkaisuhoitoon

Selviämishoitoa tarjotaan päihdekeskuksessa hoidon aloituksen ensivaiheessa asiakkaan ollessa päihtynyt. Hoito on lyhytaikaista ja sen tavoitteena on hoidon jatkuvuuden takaaminen.

Katkaisu- ja vieroitushoito

Katkaisu- ja vieroitushoidon tavoitteena on saada pitkään jatkunut päihteiden käyttö loppumaan.

Palvelu on suunnattu 18 vuotta täyttäneille vaasalaisille. Sopimuskunnista ja muista kunnista tarvitaan maksusitoumus.

Katkaisuhoito toteutetaan asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Yhdessä asiakkaan kanssa suunnitellaan yksilöllinen jatkohoitosuunnitelma.

Katkaisu- ja vieroitushoitoon kuuluu:

 • motivoiminen päihteiden käytön lopettamiseen
 • lääkkeellinen apu vieroitusoireisiin sekä fyysisen kunnon palauttaminen
 • psykososiaalinen tuki ja yksilökeskustelut
 • jatkohoitosuunnitelman laatiminen

Päihdekeskuksessa tarjottavan katkaisuhoidon tavoitteena on tukea asiakasta päihteiden käytön lopettamisessa.

Opiodiriippuvaisten korvaushoito

Korvaushoito on opioidiriippuvaisille tarkoitettu lääkkeellinen hoitomuoto. Korvaushoidon tavoitteena on saada asiakas kiinnittymään yhteiskuntaan ja vähentää päihteidenkäytön aiheuttamia haittoja. Hoito perustuu vahvaan psykososiaaliseen tukeen.

Palvelu on suunnattu yli 18-vuotiaille vaasalaisille. Hoitoon pääsyn edellytyksenä on arviointijakso avohoidossa (Horisontti / Klaara)  ja korvaushoidon asetuksen (33/2008) kriteerien täyttyminen.

Korvaushoito on pitkäaikainen hoito, joka perustuu hoitosopimukseen ja yhteistyöhön potilaan kanssa. Polikliinisen hoidon lähtökohtana on potilaan oma motivaatio ja tahto itsensä hoitamiseen ja elämäntavan muuttamiseen.

Korvaushoitoon kuuluu:

 • lääkehoito
 • yksilöllinen hoitosuhde
 • päihteettömän elämäntavan opettelu, psyykkisen ja fyysisen terveyden parantaminen
 • elämän hallinnan opettelua, kouluttautuminen, työllistyminen omien voimavarojen mukaan
Yhteystiedot

Ota yhteyttä

Neuvonta ja tiedustelut

Osoite

 • Huutoniemen sairaalan alue, osasto C1 Sarjakatu 2, Vaasa

  Avaa kartta

Aukioloajat

 • Avoinna vuorokauden ympäri