Ohita valikko
Lapset piirtävät

Lapsi- ja perhesosiaalityö

Sosiaalityöntekijän kanssa voit keskustella asioista, jotka liittyvät nykyiseen perheesi tilanteeseen tai tulevaisuuteen.

Lapsi- ja perhesosiaalityön palvelualue:

  • tukee lapsiperheitä ja vanhemmuutta sekä edistää lapsen yksilöllistä kasvua ja myönteistä kehitystä ja osallisuutta
  • tukee lapsiperheitä elämänhallintaan, työhön, toimeentuloon ja opiskeluun liittyvissä asioissa sekä vähentää eriarvoisuutta
  • edistää vammaisten henkilöiden osallisuutta ja yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa sekä ehkäisee ja poistaa vammaisuudesta johtuvia esteitä
  • edistää ja tukee kotoutumista
  • ehkäisee ja vähentää päihteiden ongelmakäytöstä ja mielenterveysongelmista aiheutuvia haittoja sekä edistää perheiden toimintakykyä ja turvallisuutta
  • turvaa erityistä tukea ja suojelua tarvitsevien lasten oikeuksia turvalliseen kasvuympäristöön sekä tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen (lastensuojelu)

  • Sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja aloittaa palvelutarpeen arvioinnin, kun lapsesta on tullut lastensuojeluilmoitus. Myös perhe itse tai jokin muu taho voi ottaa yhteyttä lapsi- ja perhesosiaalityöhön avun saamiseksi.

Yhteystiedot

Ota yhteyttä

Lapsi- ja perhesosiaalityön ja lastensuojelun päivystys ma-pe klo 8-12 p. 06 325 2320

Palvelutarpeen arviointi
Johtava sosiaalityöntekijä
p. 06 325 2564

Lapsi- ja perhesosiaalityö, vammaispalvelut, kotouttaminen ja pakolaisten vastaanotto
Johtava sosiaalityöntekijä
p. 06 325 4398

Palvelualuejohtaja Jussi Björninen p. 06 325 2332

Tietoturvasyistä emme asioi sähköpostitse.

Sosiaali- ja terveystoimi
Käyntiosoite: Vöyrinkatu 46
Postiosoite: PL 241, 65101 VAASA