Ohita valikko
äiti ja vauva

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelun tavoitteena on vahvistaa perheen arjessa selviytymistä ja sitä, että perhe itse löytäisi elämänhallinnan ja omat voimavaransa.

Lapsiperheiden kotipalvelun hoitaja huolehtii lapsista yhdessä vanhempien kanssa, ohjaa kasvatuksessa, tukee vanhemmuudessa, arkirutiinien hallinnassa ja perheen toimintakyvyn parantamisessa muuttuvissa elämäntilanteissa. Kotipalvelua voidaan myös antaa ennaltaehkäisevänä lastensuojeluna.

Kotipalvelua voi saada tilapäisesti tai pitkäkestoisesti ja suunnitelmallisesti.

Asiakas maksaa kotipalvelusta bruttotulojen, perheen koon ja palvelun määrän mukaan määräytyvän kuukausimaksun tai käynnin pituuden mukaan määräytyvän käyntimaksun (asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista).

Lapsiperheiden kotipalvelua voi saada joko tilapäisenä tai säännöllisenä palveluna.

Kotipalvelun myöntämisen kriteerit

 • Perheessä on alle 18-vuotiaita lapsia
 • Raskauteen tai synnytykseen liittyvä erityinen avuntarve
 • Monikkoperheet
 • Vanhemman yllättävä sairastuminen, uupuminen tai muu kriisitilanne perheessä
 • Lasten hoidollinen ja kasvatuksellinen ohjaus
 • Perheen arkirutiinien hallinta ja vahvistaminen
 • Äkilliset elämänmuutokset ja perheen oman toimintakyvyn tukeminen muutostilanteessa
 • Vanhemman ja vauvan vuorovaikutuksen tukeminen
 • Vanhemman tai lapsen vamma tai pitkäaikainen sairaus
 • Syrjäytymisvaarassa olevien perheiden tukeminen ja ohjaus
 • Muu erityinen tarve, joka arvioidaan yhdessä muiden perheen kanssa työskentelevien tahojen kanssa

Lapsiperheiden kotipalvelua ei myönnetä seuraavissa tapauksissa

 • Äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoon, jos vanhemmalla on oikeus jäädä hoitamaan lasta
 • Pelkkään siivoukseen
 • Päivähoitoikäisten lasten pelkkään lastenhoidolliseen tarpeeseen, päivähoito on ensisijainen palvelu
 • Pienten koululaisten aamu-, iltapäivä- ja loma-ajoista johtuviin lastenhoitotarpeisiin
 • Kotona tehtävän etätyön, opiskelun tai harrastuksen vuoksi
 • Sairauden hoidollisiin tilanteisiin, esimerkiksi lääkkeenanto

Chat-palvelu 10.9.2019 alkaen

Chatin kautta voit nimettömänä kysyä lapsiperheiden kotipalvelusta:

 • onko perheenne oikeutettu saamaan apua
 • asiakasmaksuista
 • minkälaista apua voimme antaa

Yhteydenottosi ei muodosta sosiaalityön asiakkuutta. Chat on avoinna tiistaisin ja torstaisin klo 13-15.

Kysymyksiisi vastaavat perhetyön ammattilaiset. Aloitamme palvelun ensin suomeksi ja myöhemmin ruotsiksi.

Ethän kirjoita chatiin sosiaaliturvatunnustasi, muita henkilötietojasi tai muita salassa pidettäviä tietoja. Huomioithan, että chatin kautta ei voi varata aikaa, jättää hakemusta tai kysyä henkilökohtaisista päätöksistä.

Chatin kautta käytyjä keskusteluja ei tallenneta. Palvelun käyttöön liittyvät nimettömät tiedot (esimerkiksi asiointimäärät ja yhteydenottojen syyt) tallennetaan tilastointia ja palvelun kehittämistä varten.

Lisätietoja

 • Lapsiperheiden kotipalveluohjaaja puh. 06 325 2359