Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP)

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) on kunnan, TE-toimiston ja KELAn yhteistoimintamalli, joka palvelee pidempään työttömänä olleita henkilöitä.

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu on lakisääteinen palvelu, jonka tavoitteena on edistää työttömien työllistymistä. Tarkoituksena on yhdessä työttömän henkilön kanssa arvioida, mitä palveluja hän tarvitsee työllistymisen tueksi, suunnitella tarkoituksenmukaiset palvelut sekä seurata niiden etenemistä.

 

 

Monialaisen yhteispalvelun (TYP) palvelut

  • Asiakkuus alkaa alkukartoituksella, joka tehdään yhteistyössä työttömän henkilön, kunnan sosiaalityöntekijän/sosiaaliohjaajan ja TE-toimiston asiantuntijan kanssa
  • Kartoitusjakson päätteeksi tehdään monialainen työllistymissuunnitelma, jossa sovitaan työttömän henkilön palvelutarpeen mukaisista palveluista. Suunnitelmaa seurataan ja sitä päivitetään tilanteen mukaan
  • Suunnitelmassa sovitut palvelut voivat olla julkisia työvoimapalveluja sekä sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluja, esimerkiksi työkokeilu, kuntouttava työtoiminta tai koulutus. Lisäksi työttömällä henkilöllä on mahdollisuus päästä maksuttomaan terveystarkastukseen terveydenhoitajalle. Tarpeen mukaan kartoitetaan Kelan ammatillisen kuntoutuksen vaihtoehtoja

 

 

 

 

 

 

Asiakkuuteen ohjautuminen

Uudet asiakkaat monialaiseen yhteispalveluun (TYP) ohjautuvat TE-toimiston, kunnan sosiaalitoimen tai Kelan kautta. Henkilö siirtyy yhteispalvelun asiakkaaksi, jos hänen työllistyminen edellyttää TE-toimiston, kunnan ja KELAn palvelujen yhteensovittamista. Asiakas voi myös itse hakeutua TYP-asiakkaaksi ottamalla yhteyttä oman kunnan sosiaalitoimeen tai TE-toimiston asiantuntijaan.

Asiakkuuden päättyminen

Asiakkuus monialaisessa yhteispalvelussa päättyy, kun tarvetta monialaiseen yhteispalveluun ei enää ole olemassa.

Vaasan seudun ja Suupohjan alueen työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP)

Vaasan seudun ja Suupohjan alueen kunnat Isokyrö, Laihia, Kaskinen, Kristiinankaupunki, Korsnäs, Maalahti, Mustasaari, Närpiö, Vaasa ja Vöyri sekä Pohjanmaan TE-toimisto ja KELA ovat solmineet yhteistyösopimuksen monialaisen yhteispalvelun järjestämisestä. Monialaisen yhteispalvelun palvelut toteutetaan osana jokaisen kunnan omaa toimintaa. Alueen verkostossa toimii TYP-koordinaattori, jonka tehtävänä on vastata ja kehittää koko verkoston toimintaa.

KUINKA OTAN PALVELUNKÄYTTÖÖN

Asiointi Vaasan seudun ja Suupohjan alueen monialaisessa yhteispalvelussa (TYP) tapahtuu ajanvarauksella omasta kunnasta tai TE-toimistosta.

Isonkyrön kunta
Kaskisten kaupunki
Kristiinankaupunki
Korsnäs
Laihia
Maalahti
Mustasaari
Närpiö
Vaasa
Vöyri
Pohjanmaan TE-toimisto

TYP-koordinaattori Lotta Österberg-Englund
p. 040 185 2695, p. 06 325 1111 (puhelinvaihde)
Korsholmanpuistikko 44, 4. kerros
65100 Vaasa

Ota yhteyttä

TYP-koordinaattori Lotta Österberg-Englund

Käyntiosoite