Ohita valikko

Asiakkaan oikeudet

  • Henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja ja tietojärjestelmiä käytetään asiakas- ja potilassuhteissa ammattihenkilön työtehtävien mukaan. Sinun tietosuojasi toteutumista valvotaan säännöllisesti lokitietojen avulla.

  • Potilasasiamies toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi esimerkiksi tuomalla potilailta tulevaa palautetta henkilöstön tietoon. Potilasasiamies myös ohjaa muistutuksen, kantelun, potilasvahinkoilmoituksen ja korvaushakemuksen tekemisessä sekä tiedottaa potilaan asemasta ja oikeuksista.

  • Sosiaaliasiamies avustaa sinua esimerkiksi selvittämällä lainsäädännön sisältöä ja kertomalla viranomaisten käytännöistä. Sosiaaliasiamies myös ohjaa sinut oikealle viranomaiselle ja neuvoo, miten päätökseen haetaan muutosta.