Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Ilmakuva

Asiakkaan ja potilaan tiedonsaantioikeudet

Henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja ja tietojärjestelmiä käytetään asiakas- ja potilassuhteissa ammattihenkilön työtehtävien mukaan. Sinun tietosuojasi toteutumista valvotaan säännöllisesti lokitietojen avulla.

Kaikki sosiaali- ja terveystoimen työntekijät allekirjoittavat tietosuoja- ja tietoturvasitoumuksen työsuhteen alkaessa. Jokainen työntekijä sitoutuu sosiaali- ja terveystoimen tietoturvaohjeistuksiin ja hyvään tiedonkäsittelytapaan.

Sinulla on oikeus saada omat asiakas- ja potilastietosi. Sinulla on myös oikeus käyttää tarkastusoikeutta halutessasi tietää, mitä tietoja sinusta on tallennettu eri rekistereihin. Näin voit myös varmistaa, että sinusta rekisteröidyt tiedot ovat oikeita.

Asianosaisella tarkoitetaan henkilöä, jonka oikeutta, etua tai velvollisuuksia viranomaisessa käsitelty asia koskee. Hänellä on oikeus pyytää tietoja, jotka ovat voineet vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn.

Asiakas- ja potilastiedot

Sinulla on oikeus tietää, mistä tietojasi hankitaan, mihin tietojasi käytetään ja luovutetaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastiedot ovat salassapidettäviä.

Hoidon toteuttamiseksi asiakas- ja potilastiedoista pidetään henkilörekisteriä. Asiakas- ja potilastietoja säilytetään voimassa olevien säännösten mukaisesti.

Käyttölokitiedot

Sinulla on oikeus saada tieto siitä, kuka on käyttänyt ja kenelle on luovutettu sinua koskevia asiakas- tai potilastietoja. Sinulla on oikeus myös saada tieto siitä, mikä on ollut käytön tai luovutuksen peruste.

Jos sinulla on syytä epäillä tietojesi väärinkäyttöä, on sinulla oikeus vaatia selvitys, kuka on käyttänyt sinua koskevia potilas- tai asiakastietoja (ns. lokitietoja).

Lokitiedot saat kirjallisesta pyynnöstä sosiaali- ja terveystoimen tietosuojavastaavalta. Tietojen pyytäminen on maksutonta. Kahta vuotta vanhempia lokitietoja ei luovuteta, ellei siihen ole erityistä syytä.

Sinulla ei ole lupaa luovuttaa tai käyttää saamiasi lokitietoja muuhun käyttötarkoitukseen.

Vainajan tiedot

Salassapitovelvollisuus ja yksityisyyden suoja jatkuvat myös henkilön kuoleman jälkeen (potilaslaki 785/1992 13§). Henkilön elinaikana annettua terveyden- ja sairaanhoitoa koskevia tietoja voidaan luovuttaa yksityistapauksessa sille, joka tarvitsee tietoja tärkeiden etujensa tai oikeuksiensa selvittämistä tai toteuttamista varten siltä osin, kun tiedot ovat välttämättömiä etujen tai oikeuksien toteuttamiseksi(esim. testamenttiasiat). Tietoja ei saa käyttää tai luovuttaa edelleen muuhun kuin yllä mainittuun käyttötarkoitukseen. Pyyntö tehdään kirjallisesti.

  • Sinulla on oikeus saada omat asiakas- ja potilastietosi. Sinulla on myös oikeus käyttää tarkastusoikeutta halutessasi tietää, mitä tietoja sinusta on tallennettu eri rekistereihin. Näin voit myös varmistaa, että sinusta rekisteröidyt tiedot ovat oikeita.

Yhteystiedot

Ota yhteyttä

Lokitietojen saaminen

Tietosuojavastaava Anne Korpi, 06-3252305 tai 040-1832211

Tietosuojavastaava Hannaliina Uitto, 06-3254665 tai 040-4869508

soster.tietosuojavastaavat@vaasa.fi

Potilastietojen saaminen

Gerbyn terveysasema, Mäntymaantie 5, 65280 Vaasa, 06 325 1711

Kirkkopuistikon terveysasema, Kirkkopuistikko 26, 65100 Vaasa, 06 325 1666

Ristinummen terveysasema, Jyrsijänkatu 2, 65370 Vaasa, 06 325 1691

Tammikaivon terveysasema, Tammikaivontie 4, 65100 Vaasa, 06 325 1703, 06 325 1770

Vähänkyrön terveysasema, Vähänkyröntie 18, 66500 Vähäkyrö, 06 325 8500

Laihian terveysasema, Vallinmäentie 43, 66400 Laihia, 06 325 8200

Asiakastietojen saaminen

Aikuisten sosiaali- ja hoitopalvelut, Kauppapuistikko 8, 2.krs, 65100 Vaasa, palvelualuejohtaja, 06 325 2840

Aikuisten sosiaalityö, Korsholmanpuistikko 44, 4.krs, 65100 Vaasa, palvelualuejohtaja 06 325 2349

Lasten ja perheiden palvelut, Vöyrinkatu 46, 65100 Vaasa, palvelualuejohtaja 040 3582516

Lapsi- ja perhesosiaalityö, Vöyrinkatu 46, 65100 Vaasa, palvelualuejohtaja 0400 860096

Ikäkeskus, Ruutikellarintie 4, 65100 Vaasa, palvelualuejohtaja 040 722 9693

Kotihoito, Ruutikellarintie 4, 65100 Vaasa, palvelualuejohtaja 06 325 2410

Palveluasuminen, Ruutikellarintie 4, 65100 Vaasa, palvelualuejohtaja 06 325 2360

Laitoshoito, Tammikaivontie 4, 65100 Vaasa, laitoshoidon ylilääkäri 06 325 1111

Viranomaisen asiakirjapyyntö potilas-/asiakasasiakirjoista

Potilasasiakirjat:   Potilasarkisto, Tammikaivontie 4, 1.krs, 65100 Vaasa, 06 325 1706 tai 06 325 1754

Asiakasasiakirjat:  Osoitetaan palvelualuejohtajalle