Ohita valikko
Hammashoitola

Hammashuolto

Perushammashoito sisältää suun alueen tarkastuksen ja tarvittavat ennaltaehkäisevät ja korjaavat hoitotoimenpiteet. On tärkeää, että jokainen harjaa hampaansa kaksi kertaa päivässä ja välttää napostelua.

Kiireettömään hammashoitoon annetaan aika yksilöllisen hoidon tarpeen mukaan. Odotusaika on keskimäärin 6 kk. Tällä hetkellä potilaan varatessa kiireetöntä aikaa, häntä ei aseteta jonoon, vaan hänelle pyritään antamaan hoitoaika hoitotakuun (6 kk) puitteissa (26.8.2019).

Suun ja hampaiden tarkastuskäynnillä asiantuntija arvioi suun terveyden lisäksi omahoidon riittävyyden ja laadun. Tarkastuskäynnillä laaditaan yksilöllinen hoitosuunnitelma, jossa määritellään hoidon tarve ja toteuttaminen sekä seuraavan tarkastuskäynnin ajankohta. Hoitosuunnitelma perustuu hoidon tarpeeseen ja sitouttaa potilasta itseään huolehtimaan suun terveyden omahoidosta.

Varhainen hoitoon hakeutuminen oireiden ilmaantuessa sekä ehkäisevä ja varhaisvaiheen hoito mahdollistavat alkavaan suun sairauteen puuttumisen ja pysäyttämisen omahoidolla ja asiantuntijahoidolla. Tilanteen korjaaminen varhaisvaiheessa on usein vaivattomampaa ja edullisempaa.

Hampaiden hoito ja hoito-ohjeet

Lasten hampaiden hoito

Lapsuusaikana luodaan edellytykset suunterveyden ylläpitämiselle, jossa tärkeintä ovat terveelliset ravintotottumukset ja riittävä suuhygienia. Vanhempien hyvä esimerkki on paras tapa niiden oppimiseen.

Vanhempien tehtävä on huolehtia siitä, että lapsen hampaat puhdistetaan kaksi kertaa päivässä fluorihammastahnalla. Alakoululainen tarvitsee vielä vanhempien apua harjauksessa tai ainakin harjaustuloksen tarkistamisessa.

Suun terveyttä hallitaan terveellisin elintavoin

Terve ja hyvinvoiva suu on tärkeä osa yleistä terveyttä. Suun alueen ongelmat vaikuttavat myös moniin yleissairauksiin. Suun sairaudet ovat valtaosaltaan itse ehkäistävissä.

Hyvän suun terveyden edellytyksenä on omahoito, joka tarkoittaa oman, läheisen tai hoidettavan suun hoitoa. Sen tulee olla päivittäistä, säännöllistä ja tarpeenmukaista. Suun terveyttä ylläpitävät ja edistävät tekijät ovat helppoja toteuttaa: hyvä suuhygienia, terveelliset ruokailutavat- ja tottumukset, fluorin ja ksylitolin käyttö, säännölliset suun ja hampaiden tarkastukset sekä varhainen hoitoon hakeutuminen.

Omilla tavoilla ja tottumuksilla voi vahvistaa ja ylläpitää suun terveyttä, mutta niillä voi myös lyhyessä ajassa aiheuttaa suun sairauksia. Suun terveyttä uhkaavat monet vaaratekijät voivat liittyä hampaiden puhkeamiseen, ikään, elämäntilanteisiin, sairauksiin, lääkkeiden käyttöön, tottumuksiin tai harrastuksiin.

Suun terveyden kannalta on tärkeää

• hampaiden harjaus fluorihammastahnalla 2 kertaa päivässä sekä hammasvälien puhdistus päivittäin
• terveelliset, säännölliset sekä monipuoliset ravinto- ja ruokailutottumukset
– napostelun välttäminen (ruokailu enintään 5-6 kertaa päivässä)
– sokerin ja happamien tuotteiden käytön minimoiminen
• ksylitolipurukumi tai -pastilli jokaisen aterian jälkeen
• janojuomana vesi

Hyödyllisiä linkkejä:

I love suu

Hammastapaturma – mitä tehdä?

Lasten hampaiden pesu

Hammaslääkäriliitto

Suun tervedenhoidon ammattiliitto (STAL)

Potilasvakuutuskeskus

Asiakkaan ja potilaan oikeudet

Terveyskirjasto

Käypä hoito

Terveysportti

Pökäle huulessa

Stumppi.fi

 

 

Sähköinen asiointi

Tässä palvelussa voit pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella

• Tarkistaa omia ja alle 15-vuotiaan huollettavan hammashoitoaikoja.

• Perua olemassa olevan hammashoitoajan.

• Varata 1-, 3- ja 5-vuotiaiden lasten määräaikaistarkastusaikoja sekä siirtää tai perua niitä. Muita hammashoidon aikoja ei voi varata tai siirtää verkkoasioinnin kautta.

Voit varata lapsellesi ajan määräaikaistarkastukseen hammashoitajalle tai suuhygienistille 2 viikkoa ennen lapsen syntymäkuukautta ja jatkuen 2 viikkoa syntymäkuukauden jälkeen (2 kk:n ajan).

• Täyttää/ tarkistaa varattuun aikaan liittyvän oman tai alle 15-vuotiaan huollettavan esitietolomakkeen.

Voit täyttää esitiedot silloin, kun sinulla on voimassaoleva ajanvaraus. Täytettyäsi lomakkeen Kansalaisen ajanvarauksessa tiedot siirtyvät automaattisesti hammashuollon potilastieto-järjestelmään. Paperisen esitietolomakkeen voi edelleen täyttää hammashoitoloissa.

Hammashoitolat

Gerbyn hammashoitola
Mäntymaantie 5
65280 Vaasa

Katso sijainti kartalla.

Gerbyn terveysasema

 

Hietalahden hammashoitola
Hietalahdenkatu 6
65100 Vaasa

Katso sijainti kartalla.

Hietalahden hammashoitola kesällä.

 

Kirkkopuistikon hammashoitola
Kirkkopuistikko 26
65100 Vaasa

Katso sijainti kartalla.

Kirkkopuistikon terveysasema

 

Malmöntalon hammashoitola
Vöyrinkatu 2
65100 Vaasa

Katso sijainti kartalla

Malmöntalo kesällä.

 

Opetushammashoitola
Hietasaarenkatu 18, 3 krs.
65100 Vaasa

Katso sijainti kartalla.

Opetushammashoitola kesällä

 

Ristinummen hammashoitola
Jyrsijänkatu 2
65370 Vaasa

Katso sijainti kartalla.

Ristinummen hammashoitola kesällä.

 

Tammikaivon hammashoitola
Tammikaivontie 4
65100 Vaasa

Katso sijainti kartalla.

Keväinen kuva Tammikaivon terveysasemasta

 

Vähänkyrön hammashoitola
Vähänkyröntie 18
66500 Vähäkyrö

Katso sijainti kartalla.

Vähänkyrön terveysasema kesällä.

Terveysaseman vaihto

Lasten, nuorten ja opiskelijoiden hammashuolto

Lasta odottavat perheet

Lasta odottavilla perheillä on mahdollisuus maksuttomaan suun terveysneuvontakäyntiin, johon heidät ohjataan neuvolasta. Käynnin aikana keskustellaan suun ja hampaiden terveyttä edistävistä ja ylläpitävistä tavoista. Odotusaika on otollinen hetki saada tietoa tulevan lapsen terveyden ylläpidosta. Hyvällä suun ja hampaiden omahoidolla turvataan lapsen ja vanhempien suun ja hampaiden terveys. Käynti ei siis sisällä yksilöllistä suun terveystarkastusta, joka on maksullinen toimenpide. Suun ja hampaiden hoito on maksullista.

Suuhygienistit käyvät kertomassa suun terveydestä myös odottavien perheiden perhevalmennuksessa.

Alle kouluikäiset

Alle kouluikäisten määräaikaistarkastukset ovat 1-, 3- ja 5-vuotiaina. Lapsen huoltajat varaavat itse lapsen määräaikaistarkastusajan joko hammashoitajalle tai suuhygienistille. Ajan voi varata kaksi viikkoa ennen lapsen syntymäkuukautta tai kaksi viikkoa syntymäkuukauden jälkeen, yhteensä kahden kuukauden ajan.

Huoltajat voivat varata alle kouluikäisten määräaikaistarkastukset hammashuollon verkkoasioinnissa (https://www.vaasa.fi/palvelut/hammashuolto) huoltajan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Määräaikaistarkastusajan voi varata myös hammashuollon ajanvarauksesta p. 06 325 2202.

Koululaiset

Koululaiset kutsutaan suun terveystarkastuksiin kotiin lähetettävällä kutsulla seuraavasti:

1. luokan syksy (hammaslääkäri)
3. luokan kevät (hammaslääkäri)
5. luokan syksy (suuhygienisti)
8. luokan syksy (hammaslääkäri)

Tarvittaessa koululainen kutsutaan hammashuollon käynneille yksilöllisen tarpeen mukaan.

Suun terveydenhuolto on osa kouluterveydenhuoltoa, joten suun ja hampaiden hoito järjestetään yleensä koulupäivän aikana. Erityisesti alaluokilla olevien koululaisten huoltajien toivotaan tulevan mukaan tarkastuskäynnille. Näin lapsen suun terveyteen liittyvät asiat tulevat esille myös vanhemmille. Pyydämme huomioimaan, että hammashoitolassa menee tarkastuskäynnin yhteydessä aikaa, koska koululaiset tulevat tarkastuskäynnille ryhmissä.

Lasten huoltajat ovat vastuussa lapsensa hammashoitolakäyntien matkoista. On tärkeää, että huoltajat ottavat huomioon myös liikenneturvallisuuden, jos lapsi tulee hammashoitolaan yksin.

Alaikäisten poisjäännin selvittäminen

Jos lapsi ei saavu hammashuollon tarkastukseen, otetaan yhteys kotiin. Yhteydenotossa selvitetään poisjäännin syy.

Jos alaikäisellä lapsella on toistuvia poisjääntejä hammashoidosta, tämä voidaan katsoa lapsen hoidon laiminlyönniksi. Valtioneuvoston asetuksen (6.4.2011/338) mukaan hoitavalla ammattihenkilöllä on velvollisuus ilmoittaa asiasta eteenpäin viranomaisille.

Opiskelijat

Opiskelijalle järjestään kerran opiskeluaikana suun terveystarkastus, jossa selvitetään suun terveysneuvonnan ja palvelujen tarve. Opiskelija itse varaa ajan suun terveystarkastukseen.

Toisen asteen (ammattikoulu/lukio) 17-vuotiaat vaasalaiset opiskelijat kutsutaan suun terveystarkastukseen. Muissa oppilaitoksissa opiskelevien tai välivuotta viettävien tulee varata aika itse. Kaikki Vaasassa opiskelevat opiskelijat voivat varata ajan suun terveystarkastukseen. Ulkopaikkakuntalaisten opiskelijoiden tulee todistaa opiskeluoikeutensa Vaasan alueella olevaan oppilaitokseen voimassa olevalla opiskelijakortilla.

Suun terveystarkastuksesta ja hoitotoimenpiteistä peritään asetuksen mukaiset maksut, siitä päivästä lähtien, kun opiskelija täyttää 18 vuotta.

  • Hammashuollon maksut

    Hammashuollon maksut tarkistetaan joka vuosi ja päivitetään tarvittaessa.

  • Hammashuollon päivystys

    Päivystys turvaa tutkimuksen ja ensiapuhoidon, jota ei voi siirtää ilman hengenvaaraa tai merkittävää terveydellistä haittaa. Huolehdit itse tarvittavan jatkohoitoajan varaamisen.

Yhteystiedot

Ota yhteyttä

Keskitetty ajanvaraus

  • 06 325 2202

Ajanvarauksen aukioloajat

  • Ma - to klo 7.30–15.30 ja pe klo 7.30–15.00. Kiireellisissä asioissa ota yhteyttä heti aamusta klo 7.30 alkaen, kiireettömissä asioissa klo 9 jälkeen.

Asiakaslaskutus ja muita yhteystietoja

  • Maksamiseen liittyvät tiedustelut puh. 020 619 8077
  • Laskun sisältöä koskevat tiedustelut puh. 06 325 3016

Johtava ylihammaslääkäri
EHL Katri Palo
p. 06 325 2118

Vs. ylihammaslääkäri
HLL Annika Nummela-Mänty
p. 06 325 2236

(Ylihammaslääkäri Hanna Kangasmaa virkavapaalla 2.9-1.12.2019)

Vs. osastonhoitaja
HH Päivi Meriruoho
p. 06 325 3030

Vs. apulaisosastonhoitaja
SHG Satu Kivikangas
p. 06 325 2148