Ohita valikko
Präntöön Helmen sisäpiha

Odotusajat vanhuspalveluihin

Puolivuosittain julkaistaan tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

Odotusaikoja seurataan palvelukohtaisesti. Odotusajalla tarkoitetaan sitä keskimääräistä aikaa, joka on kulunut hakemuksen jättämisestä siihen, kun henkilö on saanut hakemansa palvelut.

Sosiaalipalveluista tehdään aina päätös sen jälkeen, kun asiakas on hakenut palvelua ja tarve on arvioitu.

Iäkkäällä henkilöllä on oikeus saada hänelle myönnetyt muut kuin kiireelliset sosiaalipalvelut ilman aiheetonta viivytystä, viimeistään kolmen kuukauden kuluttua päätöksen teosta.

Vaasan kaupunki seuraa odotusaikoja puolivuosittain. Vanhuspalvelujen asiakastietojärjestelmä ei toistaiseksi laske tietoa hakemusten käsittelyajoista. Sen vuoksi odotusaikojen seuranta tehdään viranhaltijoiden tekemän seurannan ja arvioinnin perusteella.

Odotusajat kiireettömiin palveluihin kesäkuussa 2021

Kotihoito: 2-3 viikkoa
Omaishoidon tuki: 1 kuukausi
Kotihoidon tukipalvelut: 1-2 viikkoa
Päiväkeskustoiminta: n. 1 viikko (kokopäivätoiminta), 6 kk (puolipäivätoiminta)
Lyhytaikaishoito (intervalli): alle 2 kuukautta
Palveluasuminen: 47 pv (keskimääräinen jonotusaika 1.1.- 30.06.2021 välisellä ajalla)

Yhteystiedot