Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Kouluterveydenhoitaja ja lapsi

Laihian kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuoltoon kuuluvat vuosittaiset terveystarkastukset, joista 1., 5. ja 8. luokan terveystarkastukset ovat laajoja.

Kouluterveydenhuoltoon kuuluvat

 • oppilaan kasvun ja kehityksen seuranta sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
 • vanhempien ja huoltajien kasvatustyön tukeminen
 • oppilaan tuen ja tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen sekä tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja -hoitoon ohjaaminen
 • moniammatillinen oppilashuoltotyö
 • kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja seuranta
 • suun terveydenhuolto

Kouluterveydenhoitajaan voi ottaa yhteyttä, jos haluaa keskustella

 • kasvamisesta ja murrosiästä
 • ravitsemukseen ja syömiseen liittyvistä asioista
 • lepoon, uneen ja liikuntaan liittyvistä asioista
 • oppilaan päihteiden käytöstä
 • kaverisuhteista, kiusaamisesta
 • seurusteluun ja seksuaalisuuteen liittyvistä asioista
 • kun tarvitsee apua pitkäaikaissairauden hoitoon ja koulunkäynnin/opiskelun yhteensovittamisessa
 • kun jaksaminen huolestuttaa
 • kun tarvitsee neuvoa terveyspalveluiden käytöstä

Varaa aika terveysasemalta sairaanhoitoa tai lääkärinhoitoa vaativissa asioissa:

 • akuutit sairaudet ( esim. korva- ja silmäsairaudet)
 • pitkäaikaisairauksien seuranta (esim. astma)
 • vapaa-ajan tapaturmat

Kouluikäisten fysioterapia

 • Kouluikäinen lapsi voi hakeutua fysioterapiaan kouluterveydenhoitajan tai lääkärin tekemällä lähetteellä.
 • Koululaisten ohjauksesta vastaava fysioterapeutti p. 040 5740 962, tekee säännöllisin väliajoin ergonomia- ja ryhtiohjausta ala- ja yläkouluilla.
Yhteystiedot

Ota yhteyttä

 • Yläkoulu ja lukio p. 040 714 8910

 • Kirkonkylän, Keskuskoulun alakoululaiset ja Hulmin koulut p. 040 538 9316

 • Isonkylän ja Kylänpään sekä Perälän koulut  p. 040 168 9136