Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Kouluterveydenhoitaja ja lapsi

Laihian kouluterveydenhuolto

Vaasan kaupunki ja Laihian yhteistoiminta-alue ovat ottaneet käyttöönsä terveydenhuollon sähköisissä asiointipalveluissa yksityishenkilöiden suomi.fi - valtuutuspalvelun. Käytännössä esim. huoltajat voivat asioida alle 15-vuotiaan lapsensa puolesta. Huollettavat lapset näkyvät Hae valtuudet Suomi.fi - palvelusta. Jos lapsi on yli 15-vuotias niin tulee ilmoitus, että valtuudet eivät riitä. Henkilötiedot saadaan Digi- ja väestötietoviraston väestörekisteristä ja kansallisesta valtuutusrekisteristä. Lisätietoja valtuutuksista eli toisen puolesta asioinnista: www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-valtuuksista

Kouluterveydenhuoltoon kuuluvat vuosittaiset terveystarkastukset, joista 1., 5. ja 8. luokan terveystarkastukset ovat laajoja.

Kouluterveydenhuoltoon kuuluvat

 • oppilaan kasvun ja kehityksen seuranta sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
 • vanhempien ja huoltajien kasvatustyön tukeminen
 • oppilaan tuen ja tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen sekä tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja -hoitoon ohjaaminen
 • moniammatillinen oppilashuoltotyö
 • kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja seuranta
 • suun terveydenhuolto

Kouluterveydenhoitajaan voi ottaa yhteyttä, jos haluaa keskustella

 • kasvamisesta ja murrosiästä
 • ravitsemukseen ja syömiseen liittyvistä asioista
 • lepoon, uneen ja liikuntaan liittyvistä asioista
 • oppilaan päihteiden käytöstä
 • kaverisuhteista, kiusaamisesta
 • seurusteluun ja seksuaalisuuteen liittyvistä asioista
 • kun tarvitsee apua pitkäaikaissairauden hoitoon ja koulunkäynnin/opiskelun yhteensovittamisessa
 • kun jaksaminen huolestuttaa
 • kun tarvitsee neuvoa terveyspalveluiden käytöstä

Varaa aika terveysasemalta sairaanhoitoa tai lääkärinhoitoa vaativissa asioissa:

 • akuutit sairaudet ( esim. korva- ja silmäsairaudet)
 • pitkäaikaisairauksien seuranta (esim. astma)
 • vapaa-ajan tapaturmat

Kouluikäisten fysioterapia

 • Kouluikäinen lapsi voi hakeutua fysioterapiaan kouluterveydenhoitajan tai lääkärin tekemällä lähetteellä.
 • Koululaisten ohjauksesta vastaava fysioterapeutti p. 040 5740 962, tekee säännöllisin väliajoin ergonomia- ja ryhtiohjausta ala- ja yläkouluilla.
Yhteystiedot

Ota yhteyttä