Ohita valikko

Vaasan kaupunginsairaalan osastojen fysioterapia

Vaasan kaupunginsairaalan osastojen fysioterapian tavoitteena on antaa valmiudet selviytyä liikkumisen haasteista kotiympäristössä

Tutkimisen perusteella tehdään fysioterapiasuunnitelma, joka toimii osana lääkärin tekemää kuntoutussuunnitelmaa. Fysioterapian lisäksi osastolla arvioidaan potilaan apuvälinetarve ja tarvittaessa tehdään potilaalle kotikäynti.

Fysioterapia sisältyy osastojakson hintaan.

Arviointi- ja intervalliosasto 6

Potilaat ohjautuvat osastolle pääasiassa perusterveydenhuollosta kotipalvelun, omaisten, muistikoordinaattorin, sosiaalityöntekijän ja SAS-hoitajan aloitteesta lääkärin lähetteellä.

Arviointiin tulevan potilaan kotona selviytyminen on heikentynyt ja siksi hänen tilanteensa selvitetään. Tavoitteena on löytää keinot, joilla hänen kotona asumistaan voidaan tukea.

Intervallipotilas tulee osastolle sovitusti terveydentilan seurantaan, kuntoutukseen tai omaishoitajan jaksamisen tukemiseksi. Intervallipotilas on vuoroin osastolla, vuoroin kotona sovitun aikataulun mukaisesti, kuitenkin suurimman osan ajasta kotonaan.

Kuntoutusosasto 9

Potilaat tulevat osastolle joko erikoissairaanhoidosta tai perusterveydenhuollosta lääkärin lähetteellä.

Potilaan liikkumis- ja toimintakyky on heikentynyt esimerkiksi aivoverenkiertohäiriön, murtuman, tulehduksen tai pysyvän sairauden vuoksi.

Fysioterapia sisältyy osastokuntoutukseen lääkärin lähetteellä ja on osa tiivistä moniammatillista kuntoutusta.