Ohita valikko
Lapsia koulussa

Puheterapia

Puheterapia on kielen, puheen, viestinnän ja äänen häiriöiden tutkimista, kuntoutusta ja ennaltaehkäisyä.

Puheterapeutin tutkimuksessa arvioidaan asiakkaan vuorovaikutustaitoja, kommunikointikykyä sekä kielellisiä perusvalmiuksia kuten puheen ymmärtämistä, tuottamista, kuullun hahmottamista ja puhemotoriikkaa. Puheterapeutti on terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö.

Tutkiminen ja terapian suunnittelu edellyttävät yleensä yhteistyötä eri ammattikuntien kanssa. Puheterapeuttinen kuntoutus tapahtuu pääasiassa yksilöterapiana ja lähiympäristön ohjauksena. Puheterapia on maksutonta.

Tukiviittomat ja kielen kehityksen tukeminen

Tukiviittomat

Tukiviittomia lapsen arkeen OYS – Oulun yliopistollinen sairaala

Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes / Logopedes de l’Union Européenne (CPLOL)

Kielen kehityksen tukeminen 0-12 kk

Kielen kehityksen tukeminen 1-2 vuotta

Kielen kehityksen tukeminen 2-3 vuotta

Kielen kehityksen tukeminen 3-4 vuotta

  • Lapsen kieli ja kommunikaatiotaidot kehittyvät vuorovaikutuksessa aikuisten ja muiden lasten kanssa. Lapsi tarvitsee vuorovaikutusta heti syntymästään alkaen. Puheen tuotto ja ymmärtäminen kehittyvät aikuisen ja lapsen yhteisissä päivittäisissä vuorovaikutustilanteissa, niin sanotussa jaetussa vuorovaikutuksessa.

Yhteystiedot

Ota yhteyttä

Puheterapiaan tarvitaan aina lähete. Lapset tulevat neuvolan, kouluterveydenhoitajan tai lääkärin lähetteellä. Aikuiset tulevat lääkärin lähetteellä. Lähetteen liitteeksi mielellään erityislastentarhanopettajan, erityisopettajan tai psykologin lausunto.

Terapiakeskus Neliapila

Terapiakeskus Neliapila
Tammikaivontie 4
65100 Vaasa

Puheterapeutti Carina Ahtola
puh.aika ti klo 9 – 10, p. 06 325 2013, carina.ahtola(at)vaasa.fi
suomenkieliset koululaiset

Puheterapeutti Ann-Christine Andtsjö-Tamminen
puh.aika ti klo 12-13 p. 06 325 2822, a-c.andtsjo-tamminen(at)vaasa.fi
ruotsinkieliset alle kouluikäiset lapset

Puheterapeutti Anna-Carolina Ylimäki
puh.aika ti klo 12-13 p. 0400 973 045, a-c.ylimaki(at)vaasa.fi
suomenkieliset alle kouluikäiset lapset

Puheterapeutti Mathilda Bondén
puh.aika ti klo 12-13 p. 040 168 1807, mathilda.bonden(at)vaasa.fi
suomenkieliset alle kouluikäiset lapset

Puheterapeutti Emilia Strandvall
puh.aika ti klo 12-13 p. 040 186 6021, emiliapia.strandvall(at)vaasa.fi
suomenkieliset alle kouluikäiset lapset

Puheterapeutti
puh.aika ti klo 9 – 10 p. 06 325 2017 tai p. 040 195 5390
aikuiset ja ruotsinkieliset koululaiset

Opiskelija p. 040 653 0528