Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

isä ja lapsi

Lapsen kielen kehityksen tukeminen

Lapsen kieli ja kommunikaatiotaidot kehittyvät vuorovaikutuksessa aikuisten ja muiden lasten kanssa. Lapsi tarvitsee vuorovaikutusta heti syntymästään alkaen. Puheen tuotto ja ymmärtäminen kehittyvät aikuisen ja lapsen yhteisissä päivittäisissä vuorovaikutustilanteissa, niin sanotussa jaetussa vuorovaikutuksessa.

  1. Huomioi lapsen kaikki kommunikointialoitteet ja vahvista niitä. Rauhoita kommunikointitilanne, varmista katsekontaktilla ja tarvittaessa kosketuksella, että lapsi kiinnittää sinuun huomiota, kun puhut hänelle.
  2. Tarkkaile, mistä lapsesi on kiinnostunut ja mene mukaan hänen toimintaansa. Missä lapsen kiinnostus on, siellä on myös paras motivaatio oppia uutta.
  3. Mukauta oma puheesi lapsen kielelliseen tasoon sopivaksi, jotta lapsesi ymmärtää. Puhu siitä, mitä tapahtuu tässä ja nyt. Käytä yksinkertaista kieltä. Nimeä aiheita ja kerro laajemmin aiheen ympäriltä, esim. miltä se näyttää, mitä sillä tehdään.
  4. Luo vuorottelutilanteita, esim. sinun – minun vuoro, ota – anna leikit. Kannusta lasta puheenyritykseen ja laajenna lapsen kielellisiä ja ei kielellisiä ilmauksia.
  5. Pidä taukoja ja odota. Odota hiljaa, nojaa lastasi kohti ja katso häntä kiinnostuneena. Odottamalla annat aikaa lapselle ymmärtää sanomasi ja vastata, esim. ilmeellä, äänteellä tai sanallisesti.
  6. Lapsen puutteellisilta kuulostavat puheyritykset on hyvä ottaa vastaan ”oikeina” ja vastata niihin samalla lapsen ilmausta laajentaen, esim. lapsi sanoo ”aato”, aikuinen vasta ”niin siinä onkin iso, punainen auto”. Näin lapsi saa myönteisen palautteen ja oikean mallin.
  7. Kirjat, lorut ja laulut. Yhteiset luku- ja lauluhetket ovat merkityksellisiä yhdessäolon hetkiä. Kirjojen kieli kehittää sanavarastoa, lauseenmuodostusta, kuullun kielen ymmärtämistä, mielikuvitusta ja keskittymiskykyä.
  8. Kuvat, eleet ja tukiviittomat tukevat lasta puheen ymmärtämisessä ja tuotossa.

Lapsi leikkii pihalla

Tulostettava versio: Lapsen kielen kehityksen tukeminen (pdf)

Yhteystiedot

Ota yhteyttä

Puheterapia

Terapiakeskus Neliapila
Tammikaivontie 4
65100 Vaasa

Puheterapeutti Carina Ahtola
Puh. 06 325 2013, carina.ahtola(at)vaasa.fi
suomenkieliset koululaiset

Puheterapeutti Ann-Christine Andtsjö-Tamminen
puh.aika ti klo 12-13 Puh. 06 325 2822, 040 097 3045 a-c.andtsjo-tamminen(at)vaasa.fi
ruotsinkieliset alle kouluikäiset lapset

Puheterapeutti Mathilda Bondén
Puh. 040 168 1807, mathilda.bonden(at)vaasa.fi
suomenkieliset alle kouluikäiset lapset

Puheterapeutti Emilia Strandvall
Puh. 040 186 6021, emiliapia.strandvall(at)vaasa.fi
suomenkieliset alle kouluikäiset lapset

Puheterapeutti Anna Markkula
Puh. 040 195 5390, anna.markkula(at)vaasa.fi
suomenkieliset alle kouluikäiset lapset

Opiskelija p. 040 653 0528