Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Poika leikkii legoilla

Toimintaterapia

Toimintaterapia on tutkimukseen perustuvaa toiminnan, neuvonnan ja ohjauksen avulla annettavaa kuntoutusta. Tavoitteena on yhdessä asiakkaan kanssa löytää ratkaisuja arkielämän haasteisiin. Toimintaterapiaan tarvitaan aina lähete.

Lasten toimintaterapia

Lasten toimintaterapiassa tuetaan sekä pienten että kouluikäisten lasten kasvua ja kehitystä. Lasten toimintaterapia painottuu arviointiin ja yksilölliseen toimintaterapiaan sekä vanhempien ja päivähoidon henkilökunnan ohjaamiseen. Tutkimuksen perusteella suunnitellaan tarvittaessa toimintaterapia joko seurantakäynteinä tai terapiajaksoina. Toimintaterapia toteutetaan vastaanotolla ja tarvittaessa päiväkoti- tai koulukäynneillä.

Lapset neuvola- tai kouluterveydenhoitajan tai lääkärin lähetteellä.

Aikuisten toimintaterapia

Aikuisten toimintaterapia on tarkoitettu henkilölle, jolla pitkäaikainen sairaus tai vammautuminen vaikeuttaa selviytymistä päivittäisissä toiminnoissa. Toimintaterapian avulla pyritään edistämään arkielämässä tarvittavia taitoja ja valmiuksia.

Toimintaterapiassa arvioidaan kuntoutustarvetta. Lisäksi toimintaterapeutti tekee moniammatillista yhteistyötä asiakkaan läheisten ja muun tukiverkoston kanssa.

Toimintaterapiaan tullaan lääkärin lähetteellä.

Toimintaterapia on maksutonta alle 18-vuotiaalle. Yli 18-vuotiaiden toimintaterapiakäynti on 11,40 eur/kerta. Toimintaterapia kuuluu maksukaton piiriin. Apuväline-, asunnonmuutostyökäynti sekä lepolastojen valmistus/korjauskäynti on maksuton.

 

Yhteystiedot

Ota yhteyttä

Vastaava toimintaterapeutti

Lasten toimintaterapia
Tammikaivontie 4, rakennus 3, 1. krs
65100 Vaasa

Aikuisten toimintaterapia
Tammikaivontie 4, 2. krs
65100 Vaasa