Ohita valikko

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksujen maksukatto

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuille on 683 euron maksukatto 1.1.2020 lukien. Maksukaton täyttymisen seuraamisesta on vastuussa ensisijaisesti itse asiakas. Maksukaton täyttymisen eli vapaakortin saamisen jälkeen peritään kuitenkin lyhytaikaisesta laitoshoidosta 22,50 euroa/hoitopäivä.

Vapaakortti myönnetään siinä kunnallisessa hoitoyksikössä, jossa maksukattoon sisältyviä asiakasmaksuja todetaan kertyneen 683 euroa eli maksukatto täyttyy. Tällainen hoitoyksikkö voi olla esimerkiksi keskussairaala, terveyskeskus, erityishuoltopiiri. Vapaakorttia myönnettäessä asiakkaan tulee tarvittaessa esittää saamiensa maksukattoon sisältyvien palvelujen maksutositteet.

683 euron maksukattoon kuuluvien maksujen kertymäkausi on yksi kalenterivuosi. Seurantakausi alkaa 1.1. ja päättyy 31.12. Maksukaton vanhentumissäännöksen mukaan vanhentumisaika on seuraava kalenterivuosi.

Asiakasmaksukattoon sisältyvät seuraavat maksut:

  • Poliklinikkakäyntimaksu (41,20 €)
  • Päiväkirurgiamaksu (135,10 €)
  • Sarjahoito (11,40 €/kerta, esim. fysioterapia, säde- ja sytostaattihoito, dialyysihoito)
  • Yksilökohtainen fysioterapia (11,40 €/kerta)
  • Lyhytaikainen laitoshoito (48,90 €/hp, alle 18-vuotiaat enintään 7 vrk/kalenterivuosi)
  • TK-lääkärin käyntimaksu (Vaasassa 20,60 €/käynti kolmelta ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuoden aikana; ei alle 18-vuotiailta)
  • Yö- ja päivähoito (22,50 €/vrk), puolipäivätoiminta 13 €/päivä
  • Kuntoutuslaitoshoito (16,90 €/hp, esim. vammaisen kuntoutuslaitosjakso Reumaliiton kuntoutuslaitoksessa)
  • Maksu kotisairaalakäynnistä: lääkäri 18,90 €/kerta, hoitaja 20,60 €/kerta

Maksukattoon voidaan laskea myös asiakkaan huollettavina olevien alaikäisten lasten saamien palvelujen asiakasmaksut.

Yhteystiedot

Ota yhteyttä

Vuodeosastot ja päivätoiminta: laskutussihteeri Leena Paasiala puh. 06 325 2413

Avoterveydenhuolto: laskutussihteeri Jeanette Westerholm, puh. 06 325 1605 (sarjahoito, yksilökohtainen fysioterapia, kuntoutuslaitoshoito)

Päihdepalvelut/katkaisuhoito: maksatussihteeri Pirjo Rönnholm, puh. 06 325 2372