Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Lapsi leikkipuistossa

Lapsen huoltajuus ja tapaamisoikeus

Lapsen vanhemmat voivat sopia siitä, että lapsen huolto on molemmilla vanhemmilla tai että se on ainoastaan toisella vanhemmalla. Vanhemmat voivat sopia myös lapsen asumisesta ja siitä, miten lapsi tapaa sitä vanhempaansa, jonka luona hän ei asu.

Ennen sopimuksen vahvistamista tulee varmistua siitä, että sopimus on lapsen edun mukainen. Tavoitteena on lapsen aseman ja yhteydenpidon turvaaminen molempiin vanhempiin erotilanteessa.

Oikeus voi pyytää sosiaali- ja terveyslautakunnalta olosuhdeselvitystä silloin, kun vanhemmat eivät ole päässeet sopimukseen lapsen huoltoon, asumiseen ja tapaamiseen koskevassa asiassa.

Yhteystiedot

Ota yhteyttä

Lapsen huoltoa, asumista, tapaamista ja elatusta koskeviin tiedustelut

  • Lastenvalvojat p. 06 325 2619 ja 06 325 2615 (puhelinaika ma-ti klo 9.00 − 10.00, ke - to klo 13.00 - 14.00, pe ei puhelinaikaa)

  • Johtava sosiaalityöntekijä p. 06 325 2247 (puhelinaika ma-ti klo 9.00 − 10.00, ke - to klo 13.00 - 14.00, pe ei puhelinaikaa)