Ohita valikko
Opastettu_Kavely_Palosaari

Lastensuojelu ja sijaishuolto

Lasten sijaishuollossa järjestämme lapsen hoidon ja kasvatuksen kodin ulkopuolella. Lapsen tai nuoren ollessa välittömässä vaarassa hänet sijoitetaan joko perhehoitoon tai laitoshoitoon.

Perhehoidossa lapsen tai nuoren hoito, kasvatus ja muu ympärivuorokautinen huolenpito järjestetään yksityiskodissa oman kodin ulkopuolella. Hänet sijoitetaan asumaan sosiaalitoimen valitsemaan perheeseen yhdeksi perheenjäseneksi joko tilapäisesti tai toistaiseksi. Sijaiskoti voi olla Vaasassa tai lähiympäristössä.

Perhehoitoon voimme sijoittaa joko huostaanotetun tai avohuollon tukitoimenpiteenä sijoitetun lapsen.

Perhehoitajaksi voimme hyväksyä henkilön, joka koulutuksensa, kokemuksensa tai henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella on sopiva antamaan perhehoitoa. Perhehoitajan kanssa laadimme toimeksiantosopimuksen.

Lastensuojelulaitoksemme ovat lasten ja nuorten kehityksen tukemiseen erikoistuneita kodinomaisia toimintayksiköitä. Tarjoamme turvallisen hoidon ja virikkeellisen kasvuympäristön. Annamme lyhytaikaista tai pitkäaikaista hoitoa lapsille ja nuorille, jotka eivät voi asua kotonaan.

 • Huostaanotto

  Huostaanottoon voidaan ryhtyä silloin, kun lapsen terveys ja kehitys uhkaavat vakavasti vaarantua ja avohuollon tukitoimenpiteet on todettu riittämättömiksi tai mahdottomiksi toteuttaa. Huostaanotto on viimesijainen toimenpide ja se voidaan tehdä tarvittaessa myös vastoin vanhempien suostumusta.

 • Lastensuojeluilmoitus ja lastensuojelutarpeen selvitys

  Lapsen hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen saattavat edellyttää lastensuojelutarpeen selvityksen tekemistä. Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä jokainen, joka huomaa lapsen tai nuoren olevan avun tarpeessa.

 • Lastensuojelun avohuolto

  Lastensuojelun avohuollon asiakkuus alkaa, kun selvitys lastensuojelutarpeesta päätetään tehdä tai tehdään muita kiireellisiä lastensuojelutoimenpiteitä. Avohuollon asiakkuus jatkuu lastensuojelutarpeen selvityksen jälkeen, mikäli lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä arvioi lapsen olevan lastensuojelun avohuollon tukitoimien tarpeessa.

 • Perhehoito

  Tarvitsemme sinua, jolla on lämpöä, ymmärrystä lasten ja nuorten tarpeita kohtaan ja halua avata kotisi heille! Haemme perhehoitajia sekä pidempi- että lyhytaikaiseen perhehoitoon.

 • Perhetyö

  Perhetyötä tehdään lastensuojelun avohuollon tukitoimena. Perhetyö on muutokseen tavoittelevaa auttamistyötä yhdessä perheen kanssa. Perhetyö voi olla myös intensiivistä perhetyötä, jolloin työskentely perheissä on tiivistä ja pidempiaikaista.

 • Väylä -lastensuojelun avopiste

  Väylän tavoitteena on tukea 12−18-vuotiaita lapsia, nuoria ja heidän perheitään.

Yhteystiedot

Ota yhteyttä

Sijaishuollon ja laitoshoidon yhteystiedot

Vaasan perhetukikeskus (Mäntykoti)
Puskantie 20
65320 Vaasa

Perhetukikeskuksen johtaja puh. 040 555 2397, johtava ohjaaja puh. 0400 772 230 ja osasto puh. 040 718 6722

Kustaalan nuorisokoti
Nuorisokodin johtaja puh. 0400 958 893

Kustaalan nuorisokoti koostuu kolmesta erillisestä toimintayksiköstä:

Pysäkki
Kustaalantie 28
65230 Vaasa

Johtava ohjaaja puh. 040 643 3909, ohjaajat puh. 040 744 2644

Kortteeri
Gripinkatu 4
65380 Vaasa

Johtava ohjaaja puh. 040 657 5953, ohjaajat puh. 040 560 2647

Omakoti
Mäntymaantie 14
65280 Vaasa

Johtava ohjaaja puh. 040 631 6160, ohjaajat puh. 040 834 7345