Ohita valikko
Nuoret istuu portailla

Lastensuojelu

Lapsen hoidon ja huolenpidon tarve, lapsen kehitystä vaarantavat olosuhteet tai lapsen oma käyttäytyminen saattavat edellyttää lastensuojelua. Tälle sivulle on koottu eri tavat, joilla lastensuojelua voi tehdä lapsen hyvinvoinnin parantamiseksi.

Lastensuojeluilmoituksen voit tehdä soittamalla arkisin klo 8-12 lapsi- ja perhesosiaalityön ohjaus- ja neuvontanumeroon 06 325 2320 tai Pohjanmaan sosiaalipäivystykseen puh. 06 325 2347 päivystys ympäri vuorokauden.

Lastensuojeluilmoitus ja palvelutarpeen arviointi: Lue lisää

  • Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä jokainen, joka huomaa lapsen tai nuoren olevan avun tarpeessa. Päivystävä sosiaalityöntekijä arvioi kiireellisissä tapauksissa sosiaalipalvelujen tarpeen lasta ajatellen.

  • Lastensuojelun avohuolto

    Lastensuojelun avohuollon asiakkuus aloitetaan, kun palvelutarpeen arvioinnissa huomaamme lapsen tarvitsevan lastensuojelun tukitoimia. Avohuolto perustuu asiakassuunnitelmaan, jonka sosiaalityöntekijä tekee yhdessä lapsen ja vanhempien kanssa.

  • Lasten sijaishuollossa järjestämme lapsen hoidon ja kasvatuksen kodin ulkopuolella. Lapsen tai nuoren ollessa välittömässä vaarassa sijoitamme hänet tilanteen mukaan perhehoitoon tai lastensuojelun yksikköön. Annamme lyhytaikaista tai pitkäaikaista hoitoa lapsille ja nuorille, jotka eivät voi asua kotonaan.

  • Perhehoito tarkoittaa lapsen tai nuoren hoidon ja huolenpidon järjestämistä kodin ulkopuolella, yksityisessä perheessä perheenjäsenenä. Perhehoitoa antaa perhehoitaja, jota kutsuttiin aiemmin sijaisvanhemmaksi. Omassa kodissaan perhehoitoa tarjoavan yksityisen perheen kotia kutsutaan perhekodiksi.

  • Perhetyö on tukitoimi, joka pohjautuu sosiaalihuoltolakiin ja lastensuojelulakiin. Jos asiakas tarvitsee perhetyötä, sosiaalityöntekijä tekee asiasta päätöksen.

  • Väylä -lastensuojelun avopiste

    Väylän tavoitteena on tukea 12−18-vuotiaita lapsia, nuoria ja heidän perheitään.