Ohita valikko
Nuoret istuu portailla

Lastensuojelu

Lapsen hoidon ja huolenpidon tarve, lapsen kehitystä vaarantavat olosuhteet tai lapsen oma käyttäytyminen saattavat edellyttää lastensuojelua. Tälle sivulle on koottu eri tavat, joilla lastensuojelua voi tehdä lapsen hyvinvoinnin parantamiseksi.

Lastensuojeluilmoituksen voit tehdä soittamalla arkisin klo 8-12 lapsi- ja perhesosiaalityön ohjaus- ja neuvontanumeroon 06 325 2320 tai Pohjanmaan sosiaalipäivystykseen puh. 06 325 2347 päivystys ympäri vuorokauden.

Lastensuojeluilmoitus ja tarpeen arviointi: Lue lisää

 • Lasten sijaishuollossa järjestämme lapsen hoidon ja kasvatuksen kodin ulkopuolella. Lapsen tai nuoren ollessa välittömässä vaarassa sijoitamme hänet tilanteen mukaan perhehoitoon tai lastensuojelun yksikköön. Annamme lyhytaikaista tai pitkäaikaista hoitoa lapsille ja nuorille, jotka eivät voi asua kotonaan.

 • Lastensuojeluilmoitus

  Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä jokainen, joka huomaa lapsen tai nuoren olevan avun tarpeessa. Palvelutarpeen arviointi ja lastensuojelutarpeen selvitys tehdään, jos lapsen tai nuoren hoito ja huolenpito ei ole riittävää, olosuhteet vaarantavat lapsen kehityksen tai lapsen oma käyttäytyminen on huolestuttavaa. Päivystävä sosiaaliviranomainen arvioi kiireellisissä tapauksissa sosiaalipalvelujen tarpeen lasta ajatellen.

 • Lastensuojelun avohuolto

  Lastensuojelun avohuollon asiakkuus aloitetaan, kun palvelutarpeen arvioinnissa huomaamme lapsen tarvitsevan lastensuojelun tukitoimia. Avohuolto perustuu asiakassuunnitelmaan, jonka sosiaalityöntekijä tekee yhdessä lapsen ja vanhempien kanssa.

 • Tarvitsemme sinua, jolla on lämpöä, ymmärrystä lasten ja nuorten tarpeita kohtaan ja halua avata kotisi heille! Haemme perhehoitajia sekä pidempi- että lyhytaikaiseen perhehoitoon.

 • Perhetyö

  Perhetyötä tehdään lastensuojelun avohuollon tukitoimena. Perhetyö on tavoitteellista auttamistyötä yhdessä perheen kanssa. Perhetyö voi olla myös hyvin tiivistä ja pidempiaikaista perhetyötä.

 • Väylä -lastensuojelun avopiste

  Väylän tavoitteena on tukea 12−18-vuotiaita lapsia, nuoria ja heidän perheitään.