Ohita valikko
Nuoret istuu portailla

Lastensuojelu

Lapsen hoidon ja huolenpidon tarve, lapsen kehitystä vaarantavat olosuhteet tai lapsen oma käyttäytyminen saattavat edellyttää lastensuojelua. Tälle sivulle on koottu eri tavat, joilla lastensuojelua voi tehdä lapsen hyvinvoinnin parantamiseksi.

Lastensuojeluilmoituksen voit tehdä ottamalla yhteyttä joko Pohjanmaan sosiaalipäivystykseen (päivystää ympäri vuorokauden) tai arkisin klo 8-12 lastensuojelun päivystysnumeroon. Lue lisää

Pohjanmaan sosiaalipäivystys 06 325 2347.

Lastensuojelun päivystysnumero 06 325 2320.

 • Huostaanotto

  Huostaanottoon voidaan ryhtyä silloin, kun lapsen terveys ja kehitys uhkaavat vakavasti vaarantua ja avohuollon tukitoimenpiteet on todettu riittämättömiksi tai mahdottomiksi toteuttaa. Huostaanotto on viimesijainen toimenpide ja se voidaan tehdä tarvittaessa myös vastoin vanhempien suostumusta.

 • Lasten sijaishuollossa järjestämme lapsen hoidon ja kasvatuksen kodin ulkopuolella. Lapsen tai nuoren ollessa välittömässä vaarassa hänet sijoitetaan joko perhehoitoon tai laitoshoitoon.

 • Lastensuojeluilmoitus ja lastensuojelutarpeen selvitys

  Lapsen hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen saattavat edellyttää lastensuojelutarpeen selvityksen tekemistä. Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä jokainen, joka huomaa lapsen tai nuoren olevan avun tarpeessa.

 • Lastensuojelun avohuolto

  Lastensuojelun avohuollon asiakkuus alkaa, kun selvitys lastensuojelutarpeesta päätetään tehdä tai tehdään muita kiireellisiä lastensuojelutoimenpiteitä. Avohuollon asiakkuus jatkuu lastensuojelutarpeen selvityksen jälkeen, mikäli lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä arvioi lapsen olevan lastensuojelun avohuollon tukitoimien tarpeessa.

 • Tarvitsemme sinua, jolla on lämpöä, ymmärrystä lasten ja nuorten tarpeita kohtaan ja halua avata kotisi heille! Haemme perhehoitajia sekä pidempi- että lyhytaikaiseen perhehoitoon.

 • Perhetyö

  Perhetyötä tehdään lastensuojelun avohuollon tukitoimena. Perhetyö on muutokseen tavoittelevaa auttamistyötä yhdessä perheen kanssa. Perhetyö voi olla myös intensiivistä perhetyötä, jolloin työskentely perheissä on tiivistä ja pidempiaikaista.

 • Väylä -lastensuojelun avopiste

  Väylän tavoitteena on tukea 12−18-vuotiaita lapsia, nuoria ja heidän perheitään.