Ohita valikko

Huostaanotto

Huostaanottoon voidaan ryhtyä silloin, kun lapsen terveys ja kehitys uhkaavat vakavasti vaarantua ja avohuollon tukitoimenpiteet on todettu riittämättömiksi tai mahdottomiksi toteuttaa. Huostaanotto on viimesijainen toimenpide ja se voidaan tehdä tarvittaessa myös vastoin vanhempien suostumusta.

Huostaan otettu lapsi sijoitetaan lastensuojelulaitokseen tai sijaisperheeseen.

Yhteystiedot

Ota yhteyttä

Lisätietoja huostaanotosta antaa johtava sosiaalityöntekijä numerossa: 06 325 2338.