Ohita valikko
Opastettu_Kavely_Palosaari

Lasten sijaishuolto

Lasten sijaishuollossa järjestämme lapsen hoidon ja kasvatuksen kodin ulkopuolella. Lapsen tai nuoren ollessa välittömässä vaarassa hänet sijoitetaan joko perhehoitoon tai laitoshoitoon.

Perhehoidossa lapsen tai nuoren hoito, kasvatus ja muu ympärivuorokautinen huolenpito järjestetään yksityiskodissa oman kodin ulkopuolella. Hänet sijoitetaan asumaan sosiaalitoimen valitsemaan perheeseen yhdeksi perheenjäseneksi joko tilapäisesti tai toistaiseksi. Sijaiskoti voi olla Vaasassa tai lähiympäristössä.

Perhehoitoon voimme sijoittaa joko huostaanotetun tai avohuollon tukitoimenpiteenä sijoitetun lapsen.

Perhehoitajaksi voimme hyväksyä henkilön, joka koulutuksensa, kokemuksensa tai henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella on sopiva antamaan perhehoitoa. Perhehoitajan kanssa laadimme toimeksiantosopimuksen.

Lastensuojelulaitoksemme ovat lasten ja nuorten kehityksen tukemiseen erikoistuneita kodinomaisia toimintayksiköitä. Tarjoamme turvallisen hoidon ja virikkeellisen kasvuympäristön. Annamme lyhytaikaista tai pitkäaikaista hoitoa lapsille ja nuorille, jotka eivät voi asua kotonaan.

Yhteystiedot

Ota yhteyttä

Sijaishuollon ja laitoshoidon yhteystiedot

Mäntykoti
Puskantie 20
65320 Vaasa

Mäntykodin johtaja puh. 0400 772 230, johtava ohjaaja puh. 040 757 2641  ja osasto puh. 040 718 6722

Kustaalan nuorisokoti
Nuorisokodin johtaja puh. 0400 958 893

Kustaalan nuorisokoti koostuu kolmesta erillisestä toimintayksiköstä:

Pysäkki
Kustaalantie 28
65230 Vaasa

Johtava ohjaaja puh. 040 643 3909, ohjaajat puh. 040 744 2644

Kortteeri
Gripinkatu 4
65380 Vaasa

Johtava ohjaaja puh. 040 657 5953, ohjaajat puh. 040 560 2647

Omakoti
Mäntymaantie 14
65280 Vaasa

Johtava ohjaaja puh. 040 631 6160, ohjaajat puh. 040 834 7345