Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

talvi

Lastensuojeluilmoitus

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä jokainen, joka huomaa lapsen tai nuoren olevan avun tarpeessa. Päivystävä sosiaalityöntekijä arvioi kiireellisissä tapauksissa sosiaalipalvelujen tarpeen lasta ajatellen.

Eri viranomaiset omissa luottamustehtävissään, toimeksiantosuhteissaan tai itsenäisinä ammatinharjoittajina sekä terveydenhuollon ammattilaisina ovat velvollisia tekemään lastensuojeluilmoituksen salassapidosta huolimatta. Myös lapsen vanhemmat tai lapsi itse voivat ottaa yhteyttä lastensuojeluun saadakseen apua.

Viranomaiset ovat velvollisia tekemään ennakollisen lastensuojeluilmoituksen myös jo ennen lapsen syntymää, jos perustellusti on syytä epäillä, että lapsi tulee tarvitsemaan lastensuojelun tukitoimia välittömästi syntymänsä jälkeen.

Palvelutarpeen arviointi ja lastensuojelutarpeen selvitys tehdään, jos lapsen tai nuoren hoito ja huolenpito ei ole riittävää, olosuhteet vaarantavat lapsen kehityksen tai lapsen oma käyttäytyminen on huolestuttavaa.

Palvelutarpeen arviointi

Lapsi- ja perhesosiaalityön palvelutarpeen arvioinnissa selvitetään lapsen kasvuolosuhteita, huoltajien tai muiden lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden mahdollisuuksia huolehtia lapsen hoidosta ja kasvatuksesta sekä lastensuojelutoimenpiteiden tarve.

Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän on tehtävä kolmessa kuukaudessa selvitys lapsen tilanteesta.

Yhteystiedot

Ota yhteyttä

Lastensuojeluilmoituksen voit tehdä soittamalla arkisin klo 8-12 lapsi- ja perhesosiaalityön ohjaus- ja neuvontanumeroon 06 325 2320 tai Pohjanmaan sosiaalipäivystykseen puh. 06 325 2347 (päivystys ympäri vuorokauden).

Tarvittaessa lisätietoa antaa johtava sosiaalityöntekijä numerossa 06 325 2564.

Kirjalliset ilmoitukset lähetetään:
Vaasan kaupunki
Sosiaali- ja terveystoimi / Arviointi ja vastaanotto
PL 241
65101 Vaasa