Ohita valikko

Lastensuojeluilmoitus ja lastensuojelutarpeen selvitys

Lapsen hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen saattavat edellyttää lastensuojelutarpeen selvityksen tekemistä. Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä jokainen, joka huomaa lapsen tai nuoren olevan avun tarpeessa.

Eri viranomaiset, luottamustehtävässä toimivat henkilöt tai vastaavissa tehtävissä toimeksiantosuhteessa tai itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat henkilöt sekä terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat velvollisia salassapitosäädösten estämättä tekemään lastensuojeluilmoituksen. Ilmoitusvelvollisuus voidaan toteuttaa pyyntönä yhdessä lapsen tai hänen vanhempansa kanssa.

Ennen lapsen syntymää lastensuojeluilmoituksen tekemiseen velvolliset viranomaiset ovat velvollisia tekemään ennakollisen lastensuojeluilmoituksen, jos on perusteltua syytä epäillä, että lapsi tulee tarvitsemaan lastensuojelun tukitoimia välittömästi syntymänsä jälkeen. Päivystävän sosiaaliviranomaisen on arvioitava kiireellisissä tapauksissa sosiaalipalvelujen tarve.

Lastensuojelutarpeen selvitys

Selvityksessä arvioidaan lapsen kasvuolosuhteita, huoltajien tai muiden lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden mahdollisuuksia huolehtia lapsen hoidosta ja kasvatuksesta sekä lastensuojelutoimenpiteiden tarve. Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän on tehtävä 3 kk:ssa selvitys lapsen tilanteesta.

Yhteystiedot

Ota yhteyttä

Lastensuojeluilmoitus tehdään ottamalla yhteyttä joko Pohjanmaan sosiaalipäivystykseen (päivystää ympäri vuorokauden) tai arkisin klo 8-12 lastensuojelun päivystysnumeroon.

Pohjanmaan sosiaalipäivystys 06 325 2347.

Lastensuojelun päivystysnumero 06 325 2320.

 

Lastensuojelutarpeen selvityksestä lisätietoa antavat:
johtava sosiaalityöntekijä numerossa 06 325 2564
sekä sosiaalityöntekijät numeroissa
06 325 2563
06 325 2312
06 325 2793 ja
06 325 3954