Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Lastensuojelun avohuolto

Lastensuojelun avohuollon asiakkuus aloitetaan, kun palvelutarpeen arvioinnissa huomaamme lapsen tarvitsevan lastensuojelun tukitoimia. Avohuolto perustuu asiakassuunnitelmaan, jonka sosiaalityöntekijä tekee yhdessä lapsen ja vanhempien kanssa.

Lastensuojelun tukitoimet

Suunnitelmaan kirjataan ne olosuhteet ja asiat, joihin lastensuojelussa pyritään vaikuttamaan. Niita voivat olla esimerkiksi lapsen ja hänen perheensä tuen tarve, palvelut ja muut tukitoimet, joilla tuen tarpeeseen vastataan sekä arvioitu aika, jonka kuluessa tavoitteet pyritään toteuttamaan.

Tarkoituksenamme on edistää ja tukea lapsen myönteistä kehitystä sekä vahvistaa vanhempien ja muiden lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden kykyä huolehtia lapsesta.

Tukitoimia ovat taloudellinen avustaminen, asumisen turvaaminen, päivähoito, kotipalvelu, toimeentulotuki sekä ehkäisevä toimeentulotuki.

Annamme tukea arjen ongelmatilanteissa, koulunkäynnissä, ammatin hankinnassa, työhön sijoittumisessa, harrastuksissa ja läheisten ihmissuhteiden ylläpitämisessä.

Lisäksi tukitoimintaamme kuuluvat tukihenkilö tai tukiperhe, hoito- ja terapiapalvelut, perhetyö, vertaisryhmätoiminta sekä loma- ja virkistystoiminta.

Yhteystiedot

Ota yhteyttä

Lisätietoja lastensuojelun avohuollosta antaa johtava sosiaalityöntekijä puh. 06 325 2338.