Ohita valikko

Lastensuojelun avohuolto

Lastensuojelun avohuollon asiakkuus alkaa, kun selvitys lastensuojelutarpeesta päätetään tehdä tai tehdään muita kiireellisiä lastensuojelutoimenpiteitä. Avohuollon asiakkuus jatkuu lastensuojelutarpeen selvityksen jälkeen, mikäli lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä arvioi lapsen olevan lastensuojelun avohuollon tukitoimien tarpeessa.

Avohuollon aikana lapsella on oltava voimassa oleva asiakassuunnitelma.

Lastensuojelun tukitoimet

Asiakassuunnitelmaan kirjataan ne olosuhteet ja asiat, joihin lastensuojelussa pyritään vaikuttamaan. Näitä asioita ovat esimerkiksi lapsen ja hänen perheensä tuen tarve, palvelut ja muut tukitoimet, joilla tuen tarpeeseen pyritään vastaamaan sekä arvioitu aika, jonka kuluessa tavoitteet pyritään toteuttamaan.

Tukitoimien tarkoituksena on edistää ja tukea lapsen myönteistä kehitystä sekä tukea ja vahvistaa vanhempien, huoltajien ja lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden kasvatuskykyä ja mahdollisuuksia. Tukitoimia ovat taloudellinen avustaminen, asumisen turvaaminen, päivähoito, kotipalvelu, toimeentulotuki, sekä ehkäisevä toimeentulotuki. Tukea annetaan myös muissa ongelmatilanteissa, koulunkäynnissä, ammatin hankinnassa, työhön sijoittumisessa, harrastuksissa ja läheisten ihmissuhteiden ylläpitämisessä. Lisäksi tukitoimintaan kuuluu tukihenkilö- ja perhe, hoito- ja terapiapalveluja, perhetyötä, vertaisryhmätoimintaa sekä loma- ja virkistystoimintaa.

Yhteystiedot

Ota yhteyttä

Lisätietoja lastensuojelun avohuollosta antavat:
johtava sosiaalityöntekijä numerossa 06 325 2338 sekä
sosiaalityöntekijät numeroissa
06 325 2303
06 325 2562
06 325 4399
06 325 2667
06 325 4398
06 325 4392