Ohita valikko

Lyhytaikainen perhehoito

Lyhytaikainen perhehoito tarkoittaa lapsen tai nuoren sijoittamista sijaisperheeseen lyhyeksi määräajaksi. Vaasassa lyhytaikaisessa perhehoidossa perheet päivystävät vuorotellen ja ovat tällöin valmiita vastaanottamaan sijoitusta tarvitsevan lapsen ympärivuorokautisesti.

Sijoitukset ovat joko kiireellisiä tai avohuollon sijoituksia ja sijoituksen tarve ilmenee yleensä äkillisesti. Perhehoitajat huolehtivat lapsesta tarvittavan ajan omassa kodissaan, yleensä muutamasta päivästä noin kolmeen kuukauteen. Sen jälkeen lapsi palaa suunnitellusti takaisin kotiin tai hänelle etsitään pidempiaikaista hoitoa tarjoava sijaishuoltopaikka.

Perhehoitajilta lyhytaikaisessa perhehoidossa vaaditaan samanlaisia asioita kuin perhehoitajilta muutenkin. Lue lisää: Perhehoito.

Lyhytaikaisen perhehoidon erityispiirteet

Tämän lisäksi perhehoitajalta lyhytaikaisessa perhehoidossa vaaditaan kykyä elää tietynlaisessa epävarmuudessa. Lyhytaikaisen perhehoidon erityispiirteitä ovat muun muassa lapsen vastaanottaminen lyhyellä varoitusajalla ja vähillä esitiedoilla, lapsen tilanteen rauhoittaminen ja kriisissä tukeminen, epätietoisuus sijoituksen kestosta sekä toistuvat muutokset sijaisperheessä.

Työn luonteen vuoksi ainakin toisen vanhemmista tulee olla kotona, koska lapsi voi tulla milloin tahansa ja vaatii aikuisen huomiota ja läsnäoloa.

Perhehoitaja saa tukea ja apua tärkeässä työssään

Kaikille perhehoitajille tarjottavan tuen lisäksi perhehoidon sosiaaliohjaajat ovat tiiviisti perhehoitajien tukena lyhytaikaisen sijoituksen eri vaiheissa. Sosiaaliohjaajilta saa apua ja tukea muun muassa käytännön asioissa. Myös lapsen asioista vastaavalta sosiaalityöntekijältä voi saada tukea lapseen liittyvissä asioissa.

Perhehoitajalle lyhytaikaisessa perhehoidossa maksetaan jatkuvaa palkkiota, koska työ vaatii päivystämistä ja varallaoloa. Kun lapsi sijoitetaan perheeseen, maksetaan lisäksi hoitopalkkio ja kulukorvaus.

Yhteystiedot

Ota yhteyttä

Vaasan perhehoitotiimi