Ohita valikko

Perhehoitajan tehtävät

Perhehoitaja avaa oman kodin kasvu- ja elämänympäristöksi lapselle tai nuorelle lyhyemmäksi tai pidemmäksi ajaksi, jopa lapsen aikuisuuteen saakka. Perhehoitaja pitää huolta lapsesta osana omaa perhettään.

Perhehoitaja antaa lapselle tai nuorelle huolenpitoa, hoivaa, aikaa ja välittämistä, sekä tukea tunne-elämään ja arkeen. Lapsella tulee olla mahdollisuus ilmaista surua, huolta, vihaa, pelkoa ja muita tunteita ja aikuinen pystyy vastaanottamaan tunteet.

Sitä, miten pitkään lapsi tulee asumaan perheessä, on vaikea tietää sijoituksen alussa. Perheen jälleenyhdistäminen on sijaishuollon tavoite, mutta joskus ennusteet palata syntymäperheeseen on heti alusta alhaiset.

Perhehoito toteutetaan kunnan toimeksiannolla. Perhehoitaja jakaa vastuuta ja vanhemmuutta lapsesta sosiaaliviranomaisten ja syntymävanhempien kanssa. Sosiaaliviranomaisilla on ylin vastuu sijoitetusta lapsesta. Tärkeä osa tehtävää on tehdä yhteistyötä sosiaaliviranomaisten, päivähoidon, koulun, terveystoimen ja harrastustoiminnan kanssa. Tämän lisäksi perhehoitaja on yhteistyössä ja tukee lapsen yhteyttä syntymävanhempiin, sisaruksiin, sukulaisiin ja ystäviin.

Kenestä perhehoitaja?

Tavalliset, turvalliset, terveet aikuiset, joilla on vakaa elämäntilanne ja tavallinen arkielämä voivat ryhtyä perhehoitajaksi. Perhehoitoon tarvitaan erilaisia perheitä. Perhehoitaja voi olla avio- tai avoliitossa, yksin asuva tai uusperhe. Perhehoitajalla voi olla omia lapsia tai olla lapseton, voi asua kaupungissa tai maalla.

Tärkeintä tehtävään ryhtymisessä on halu sitoutua tehtävään, ja myönteinen lapsinäkemys. Perhehoitajalta toivotaan kiinnostusta, ymmärrystä ja empaattista suhtautumista lasta kohtaan. Lapsi tarvitsee aikaa, kärsivällisyyttä ja kunnioittavaa kohtaamista aikuiselta.

Perhehoidossa hoidettavien määrä voi olla enintään neljä. Hoidettaviin lasketaan perhehoidossa olevat lapset ja nuoret, omat alle kouluikäiset lapset sekä muusta syystä omassa kodissa hoidettavat iästä riippumatta (esim. kehitys- tai liikuntavammaiset).

Miten perhehoitajaksi ryhdytään?

Perhehoitajaksi haluava valmennetaan ennakkoon tehtävään. Vaasassa käytetään PRIDE-valmennusta. Ennen valmennusta tarkistetaan sosiaali-, poliisi- ja rikosrekisterimerkinnät sekä pyydetään perhehoitajaksi haluavalta tietoja terveydentilasta. PRIDE-valmennus on prosessi, joka koostuu yhdeksästä teemallisesta ryhmätapaamisesta, kotikäynneistä ja kotitehtävistä.

Valmennuksen aikana arvioidaan yhdessä halukkuutta ja valmiuksia ryhtyä perhehoitajaksi. Lopussa tehdään suullinen ja kirjallinen loppuarviointi ja päätöksenteko perhehoitajaksi ryhtymisestä.

Millaista tukea saa perhehoitajana?

Perhehoitaja on osa työtiimiä, joka Vaasassa koostuu perhehoidon johtajasta, sosiaalityöntekijästä, sosiaaliohjaajista ja kehityspsykologian asiantuntijasta. Tämän lisäksi perhehoitaja tekee yhteistyötä lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa. Aina löytyy joku, kenen puoleen voit kääntyä saadakseen tukea. Tämä ei ole tehtävä, joka perhehoitajan tulee hoitaa itsenäisesti.

Vaasan perhehoidon tukipaletti koostuu alku-, perus- ja kohdennetusta tuesta, jotka kuuluvat perhehoitajalle. Syntymävanhemmille, lapsille ja nuorille, sekä lapsen ympärillä oleville tärkeille aikuisille tarjotaan tukea tarpeen mukaan (esimerkiksi päiväkodin henkilöstölle ja opettajille). Tukipaletin tukimuotoja perhehoitajalle ovat esimerkiksi alkutukimalli, ryhmämuotoinen vuorovaikutustuki, vertaistuki, koulutus- ja täydennyskoulutuspäivät, yksilöllinen tuki ja ohjaus, sekä mahdollisuus työnohjaukseen.

Toimeksiantosopimus ja palkkio

Toimeksiantosopimus tehdään ennen lapsen sijoittamista. Siinä perhehoitaja ja sijoittava kunta sopivat perhehoitoon liittyvät molemminpuoliset oikeudet ja velvollisuudet. Toimeksiantosuhde ei kuitenkaan ole työsuhde. Perhehoitaja saa taloudellista korvausta tehtävästä käynnistämiskorvauksena, hoitopalkkiona ja kulukorvauksena. Perhehoitajalla on myös oikeus vapaaseen.