Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Kotona 5

Perhetyö

Perhetyö on tukitoimi, joka pohjautuu sosiaalihuoltolakiin ja lastensuojelulakiin. Jos asiakas tarvitsee perhetyötä, sosiaalityöntekijä tekee asiasta päätöksen.

Teemme perhetyötä yhdessä asiakkaan kotona. Toimimme kokonaisvaltaisesti, suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti.

Perhetyö

Perhetyössä annamme tukea ja ohjausta perheelle heidän omien voimavarojensa vahvistamiseksi ja keskinäisen vuorovaikutuksen parantamiseksi. Perhetyö on palvelua, jossa tuemme perhettä pääsääntöisesti heidän kotonaan. Perhetyö on sosiaalihuoltolakiin perustuva tukitoimi.

Pyrimme antamaan lapsiperheille tukea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, heti huolen havaitsemisen jälkeen. Perhetyön avulla tuemme vanhemmuutta, ohjaamme lasten hoidossa ja kasvatuksessa, vahvistamme perheen toimintakykyä sekä annamme ohjausta kodin arkirutiinien hallintaan.

Tehostettu perhetyö

Tehostettu perhetyö on lastensuojelulakiin perustuva avohuollon tukitoimi. Työskentelemme pääsääntöisesti parityöskentelynä perheen omassa kodissa. Perheiden haasteet ovat moninaisia, ja siksi työskentelemme perheen kanssa tiiviissä yhteistyössä.

Tehostetussa perhetyössä tuemme perheen sisäistä vuorovaikutusta ja autamme perhettä laajentamaan sosiaalista tukiverkostoaan sekä autamme ehkäisemään syrjäytymistä. Tehostetun perhetyön avulla tuemme vanhemmuutta, ohjaamme lasten hoidossa ja kasvatuksessa, vahvistamme perheen toimintakykyä sekä annamme ohjausta kodin arkirutiinien hallintaan.

 

Väylä

Väylässä tarjoamme tukea 12-18 -vuotiaille nuorille ja heidän perheilleen. Tuemme nuorta ja hänen perhettään, jotta arki sujuisi mahdollisimman hyvin. Yhdessä nuoren ja perheen kanssa etsimme uusia ratkaisuja ja toimintamalleja arjen solmukohtiin sekä pyrimme ehkäisemään pulmien kärjistymistä.

Olemme avuksi ensisijaisesti nuorelle, vaikka toimimmekin yhteistyössä hänen vanhempiensa kanssa. Keskustelun, erilaisten tehtävien ja yhdessä tekemisen avulla kartoitamme kokonaiskuvan nuoren elämästä ja arjen kokemuksista. Näin voimme tunnistaa nuoren vahvuuksia ja voimavaroja. Yhdessä vanhempien kanssa opettelemme nuoren kasvun ja kehityksen kannalta tärkeitä asioita.

Haavi

Haavissa annamme tukea ja ohjausta päihteitä kokeileville tai käyttäville 12-18 -vuotiaille nuorille ja heidän perheilleen. Ohjaajamme on varhaisessa vaiheessa mukana selvittämässä nuoren tilannetta ja päihteidenkäyttöä.

Tavoitteenamme on motivoida nuorta päihteettömään elämään sekä rohkaista häntä löytämään uusia toimintamalleja ja ratkaisuja päihteiden tilalle. Työskentelemme nuoren kanssa tarvittaessa pidemmänkin ajan, jos nuoren tilanne niin edellyttää.

Yhteystiedot

Ota yhteyttä

Perhetyön johtava ohjaaja p. 040 707 8170

Käyntiosoitteet:

Hovioikeudenpuistikko 23 B, 65100 Vaasa
Puskantie 20, 65320 Vaasa