Ohita valikko

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat

Harjoittelu ja työssä oppiminen

Sosiaali- ja terveystoimen työyhteisöt toimivat työssä oppimisen sekä ohjatun harjoittelun paikkoina yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen opiskelijoille. Opiskelijoiden harjoittelu ja työssä oppiminen perustuu oppilaitosten ja sosiaali- ja terveystoimen välisiin sopimuksiin. Harjoittelupaikan varaaminen tapahtuu oppilaitoksen koordinaattorin kautta.

Opinnäytetyöt

Sosiaali- ja terveystoimi tarjoaa alan opiskelijoille aiheita opinnäytetöihin sekä tieteellisiin tutkimuksiin. Hyvät opinnäytetyöt ovat sosiaali- ja terveysalan palveluja kehittäviä ja tuottavat uutta alalla sovellettavaa osaamista, tietoa ja innovaatioita. Opinnäytetyö voi olla projekti, soveltava tutkimus, kehitystehtävä, empiirinen tutkimus tai toiminnallinen opinnäyte. Kaikkien tutkimusten tulee täyttää tutkimustyön yleiset vaatimukset.

Tutkimuslupa

Tutkimuslupaa haettaessa hakijalla tulee olla korkeakoulun/oppilaitoksen hyväksymä tutkimussuunnitelma. Lupia myöntävät tulosaluejohtajat, toimialajohtaja sekä kehittämisjohtaja tutkimusaiheen mukaan. Hakemuksen käsittelyyn tulee varata aikaa useita viikkoja. Aineiston kerääminen voi alkaa vasta tutkimusluvan saamisen jälkeen.

Opinnäytetyön esittely

Tutkimuksen valmistuttua raportoit työstäsi tutkimukseen osallistuneelle työyksikölle ja kutsut heidät opinnäytetyön esitysseminaariin. Opinnäytetyö tulee toimittaa sosiaali- ja terveystoimeen tutkimusta puoltaneelle palvelualuejohtajalle/ylihoitajalle sähköisenä tai kahtena paperikopiona, sekä sähköisesti tietopalveluvirkailija hannaliina.uitto@vaasa.fi.

Yhteystiedot

Ota yhteyttä