Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden harjoittelu ja tutkimusluvat

Opiskelijoiden harjoittelut aloitetaan taas 15.2.2021 lähtien seuraavat asiat huomioidaan.

  • Jos opiskelija on ollut ulkomailla viimeiseen 14 vuorokauteen ennen harjoittelujaksoa, hänen pitää olla yhteydessä kyseisen työpisteen esimieheen ennen kuin opiskelija aloittaa harjoittelunsa.
  • Opiskelijoilla ei saa olla flunssan oireita.
  • Opiskelija on yhteydessä omaan terveyskeskukseen, jos opiskelija epäilee tai on alistunut Covid 19-virukselle.
  • Opiskelijan toivotaan välttävän tilanteita, missä on paljon ihmisiä ahtaissa tiloissa (esim. baarit ja yökerhot) eikä voida pitää etäisyyksiä.
  • Käytetään tarkoituksenmukaisia suojaimia,

sekä muut turvallisuustoimenpiteet otetaan huomioon takaamaan opiskelijoiden turvallista harjoittelua.

Katso myös: Vaasa sairaanhoitopiirin alueella voimassa olevat suositukset ja rajoitukset 

THL: Koronaviruksen tarttuminen ja suojautuminen

Huom! Opiskelijoilla on mahdollisuus korvata työharjoitteluun kuuluvia työtunteja olemalla hoitajan apuna koronarokotuksissa, jos sosiaali- ja terveystoimen harjoittelut ovat keskeytettynä koronatilanteen vuoksi. Kun opiskelija tulee korvaamaan harjoitteluja, niin se on palkatonta, kuten harjoittelu normaalistikin on.

Jos opiskelija palkataan Vaasan kaupungille töihin, se on eri asia ja silloin opiskelija saa siitä palkan, ei opintopisteitä

 

Harjoittelu ja työssä oppiminen

Sosiaali- ja terveystoimen työyhteisöt toimivat työssä oppimisen sekä ohjatun harjoittelun paikkoina yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen opiskelijoille. Opiskelijoiden harjoittelu ja työssä oppiminen perustuu oppilaitosten ja sosiaali- ja terveystoimen välisiin sopimuksiin. Harjoittelupaikan varaaminen tapahtuu oppilaitoksen koordinaattorin kautta.

Opinnäytetyöt

Sosiaali- ja terveystoimi tarjoaa alan opiskelijoille aiheita opinnäytetöihin sekä tieteellisiin tutkimuksiin. Hyvät opinnäytetyöt ovat sosiaali- ja terveysalan palveluja kehittäviä ja tuottavat uutta alalla sovellettavaa osaamista, tietoa ja innovaatioita. Opinnäytetyö voi olla projekti, soveltava tutkimus, kehitystehtävä, empiirinen tutkimus tai toiminnallinen opinnäyte. Kaikkien tutkimusten tulee täyttää tutkimustyön yleiset vaatimukset.

Tutkimuslupa

Tutkimuslupaa haettaessa hakijalla tulee olla korkeakoulun/oppilaitoksen hyväksymä tutkimussuunnitelma. Lupia myöntävät tulosaluejohtajat, toimialajohtaja sekä kehittämisjohtaja tutkimusaiheen mukaan. Hakemuksen käsittelyyn tulee varata aikaa useita viikkoja. Aineiston kerääminen voi alkaa vasta tutkimusluvan saamisen jälkeen.

Tutkimuslupahakemus 2019 (pdf)
Tutkimuslupahakemus 2019 (Word)

Opinnäytetyön esittely

Tutkimuksen valmistuttua raportoit työstäsi tutkimukseen osallistuneelle työyksikölle ja kutsut heidät opinnäytetyön esitysseminaariin. Opinnäytetyö tulee toimittaa sosiaali- ja terveystoimeen tutkimusta puoltaneelle palvelualuejohtajalle/ylihoitajalle sähköisenä tai kahtena paperikopiona, sekä sähköisesti tietopalveluvirkailija hannaliina.uitto@vaasa.fi.

Yhteystiedot