Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden harjoittelu ja tutkimusluvat

Harjoittelu ja työssä oppiminen

Sosiaali- ja terveystoimen työyhteisöt toimivat työssä oppimisen sekä ohjatun harjoittelun paikkoina yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen opiskelijoille. Opiskelijoiden harjoittelu ja työssä oppiminen perustuu oppilaitosten ja sosiaali- ja terveystoimen välisiin sopimuksiin. Harjoittelupaikan varaaminen tapahtuu oppilaitoksen koordinaattorin kautta.

Opiskelijoiden harjoittelujaksot jatkuvat 2.11.2020 alkaen !

Opinnäytetyöt

Sosiaali- ja terveystoimi tarjoaa alan opiskelijoille aiheita opinnäytetöihin sekä tieteellisiin tutkimuksiin. Hyvät opinnäytetyöt ovat sosiaali- ja terveysalan palveluja kehittäviä ja tuottavat uutta alalla sovellettavaa osaamista, tietoa ja innovaatioita. Opinnäytetyö voi olla projekti, soveltava tutkimus, kehitystehtävä, empiirinen tutkimus tai toiminnallinen opinnäyte. Kaikkien tutkimusten tulee täyttää tutkimustyön yleiset vaatimukset.

Tutkimuslupa

Tutkimuslupaa haettaessa hakijalla tulee olla korkeakoulun/oppilaitoksen hyväksymä tutkimussuunnitelma. Lupia myöntävät tulosaluejohtajat, toimialajohtaja sekä kehittämisjohtaja tutkimusaiheen mukaan. Hakemuksen käsittelyyn tulee varata aikaa useita viikkoja. Aineiston kerääminen voi alkaa vasta tutkimusluvan saamisen jälkeen.

Tutkimuslupahakemus 2019 (pdf)
Tutkimuslupahakemus 2019 (Word)

Opinnäytetyön esittely

Tutkimuksen valmistuttua raportoit työstäsi tutkimukseen osallistuneelle työyksikölle ja kutsut heidät opinnäytetyön esitysseminaariin. Opinnäytetyö tulee toimittaa sosiaali- ja terveystoimeen tutkimusta puoltaneelle palvelualuejohtajalle/ylihoitajalle sähköisenä tai kahtena paperikopiona, sekä sähköisesti tietopalveluvirkailija hannaliina.uitto@vaasa.fi.

Yhteystiedot

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilöt

  • Sirpa Manninen puh 040 351 4324 Terveyspalveluiden yksiköt

  • Anne Kemppainen puh 040 663 0266 Koti-ja laitoshoidon yksiköt sekä laskutus ja sopimukset oppilaitosten kanssa

  • Jaana Mahla puh 06 325 1612 Asumispalveluyksiköt