Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Nainen aurinkolasit päässä

Terveyden edistäminen ja hyvinvointi

Terveyden edistämiseksi tarjoamme sinulle muun muassa ravitsemusneuvontaa, liikuntaneuvontaa sekä seksuaalineuvontaa.

Terveydenedistämisyksikön palvelut:

 • Vaasalaisille mm. yksilöneuvontaa, ryhmäneuvontaa ja yleisöluentoja
 • Erilaisten terveyden edistämisen hankkeiden suunnittelua ja toteutusta
 • Tavoitteena on motivoida ja tukea kuntalaisia itse ottamaan vastuuta omasta terveydestään, hyvinvoinnistaan ja elinympäristöstään.

Ravitsemusneuvonta

Henkilökohtaista ravitsemusneuvontaa varten tarvitset lääkärin, terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan lähetteen.

Ravitsemusterapeutit antavat yksilöllistä ravitsemusneuvontaa, ohjaavat painonhallintaryhmiä sekä kouluttavat ja konsultoivat terveydenhoitohenkilökuntaa.

Liikuntaneuvonta

Liikuntaneuvonnassa kartoitamme sinun liikuntatottumukset sekä teemme sinulle yksilöllisen liikuntasuunnitelman. Neuvonnan lähtökohtana ovat sinun kiinnostuksen kohteet ja mahdollisuudet liikunnan lisäämiseen.

Käynneillä keskustelemme liikunnan yhteydestä sinun oman terveyden parantamiseen. Saat neuvoja liikunnan aloittamiseen ja oman lajin löytämiseen sekä tietoa lähialueen liikuntamahdollisuuksista ja -paikoista.

Liikuntaneuvontaan tullaan sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai lääkärin ohjaamana. Maksuton liikuntaneuvonta on suunnattu terveytensä kannalta liian vähän liikkuville vaasalaisille. Ohjaus on osa potilaan yksilöllistä hoitoprosessia.

Seksuaalineuvonta

Seksuaalineuvonta on tarkoitettu kaikenikäisille Vaasassa asuville, sekä parisuhteessa oleville että sinkuille sukupuolesta ja seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Lue lisää seksuaalineuvonnasta

Ehkäisevä päihdetyö

Ehkäisevän päihdetyön neuvonta- ja informaatiopalveluiden tavoitteena on edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia sekä päihteettömiä elintapoja.

Tarkoitus on myös ehkäistä ja vähentää päihdehaittoja sekä lisätä päihdeilmiön ymmärrystä ja hallintaa.

Ehkäisevä päihdetyö toteuttaa ja edistää perus- ja ihmisoikeuksia päihteisiin liittyvissä asioissa.

Terveydenedistämisen koordinaattori

Terveydenedistämisen koordinaattori luo, edistää ja ylläpitää terveyden edistämiselle myönteistä ilmapiiriä Vaasan kaupungissa. Hän osallistuu paikallistasolla väestöön ja päättäjiin kohdistuvaan terveysviestintään.

Hän toimii erilaisissa työryhmissä terveyden edistämisen asiantuntijana, on mukana kehittämässä kaupungin ennaltaehkäiseviä toimia ja palveluja, sekä ohjaa erillaisia terveyttä edistäviä ryhmiä ja pitää erilaisia luentoja.

Isäneuvola

Raskausaika vaikuttaa myös mieheen ja muuttuva perhetilanne tuo miehen elämään erilaisia haasteita. Miehestä isäksi kasvu on fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen prosessi, jonka aikana myös miehet tarvitsevat ohjausta ja tukea.

Isäneuvolan tavoite on tukea miesten terveyttä ja isäksi kasvua. Terveyden edistämisyksikkö tarjoaa kaikille raskaana olevien kumppaneille, niin ensi kuin uudelleen synnyttäville, mahdollisuuden tulla yksilövastaanotolle.

Käynnillä tehdään mm. kehonkoostumusmittaus sekä keskustellaan isyyden haasteista ja iloista.

 

 • Seksuaalineuvonta on tarkoitettu kaikenikäisille Vaasassa asuville, sekä parisuhteessa oleville että sinkuille sukupuolesta ja seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta.

 • Sukupuolitautien poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan sukupuolitauteja sairastavia potilaita sekä annetaan ennaltaehkäisevää neuvontaa.

Yhteystiedot

Ota yhteyttä

 • Terveydenedistämisen koordinaattorit: Hanna-Mari Joutsen p. 040 182 3921

 • Ravitsemusterapeutti: Terhi Harju, p. 040 173 0630

 • Ravitsemusterapeutti: Diana Haldin, p. 040 550 3574

 • Terveysliikunnansuunnittelija: Minna Backman, p. 040 352 8532

 • Seksuaalineuvoja: Eva-Maria Rajamäki p. 040 511 6380

 • Ehkäisevän päihdetyön toiminnanohjaaja: Merja Huttunen-Metsi p. 040 534 2269

Sähköpostiosoitteet:

Tammikaivontie 4

 • Terveydenedistämisyksikkö sijaitsee 3. krs Tammikaivontie 4, Vaasa

  Avaa kartta

Lisätietoa voit kysyä