Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Nainen aurinkolasit päässä

Terveyden edistäminen ja hyvinvointi

Terveyden edistämiseksi tarjoamme sinulle muun muassa ravitsemusneuvontaa, liikuntaneuvontaa sekä seksuaalineuvontaa.

Terveydenedistämisyksikön palvelut:

  • Vaasalaisille mm. yksilöneuvontaa, ryhmäneuvontaa ja yleisöluentoja
  • Erilaisten terveyden edistämisen hankkeiden suunnittelua ja toteutusta
  • Tavoitteena on motivoida ja tukea kuntalaisia itse ottamaan vastuuta omasta terveydestään, hyvinvoinnistaan ja elinympäristöstään.

Ravitsemusneuvonta

Henkilökohtaista ravitsemusneuvontaa varten tarvitset lääkärin, terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan lähetteen.

Ravitsemusterapeutit antavat yksilöllistä ravitsemusneuvontaa, ohjaavat painonhallintaryhmiä sekä kouluttavat ja konsultoivat terveydenhoitohenkilökuntaa.

Liikuntaneuvonta

Liikuntaneuvonnassa kartoitamme sinun liikuntatottumukset sekä teemme sinulle yksilöllisen liikuntasuunnitelman. Neuvonnan lähtökohtana ovat sinun kiinnostuksen kohteet ja mahdollisuudet liikunnan lisäämiseen.

Käynneillä keskustelemme liikunnan yhteydestä sinun oman terveyden parantamiseen. Saat neuvoja liikunnan aloittamiseen ja oman lajin löytämiseen sekä tietoa lähialueen liikuntamahdollisuuksista ja -paikoista.

Liikuntaneuvontaan tullaan sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai lääkärin ohjaamana. Maksuton liikuntaneuvonta on suunnattu terveytensä kannalta liian vähän liikkuville vaasalaisille. Ohjaus on osa potilaan yksilöllistä hoitoprosessia.

 

Kutsunnat 2021 ja InBody 720

 

Seksuaalineuvonta

Seksuaalineuvonta on tarkoitettu kaikenikäisille Vaasassa asuville, sekä parisuhteessa oleville että sinkuille sukupuolesta ja seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Lue lisää seksuaalineuvonnasta

Ehkäisevä päihdetyö

Ehkäisevän päihdetyön neuvonta- ja informaatiopalveluiden tavoitteena on edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia sekä päihteettömiä elintapoja.

Tarkoitus on myös ehkäistä ja vähentää päihdehaittoja sekä lisätä päihdeilmiön ymmärrystä ja hallintaa.

Ehkäisevä päihdetyö toteuttaa ja edistää perus- ja ihmisoikeuksia päihteisiin liittyvissä asioissa.

Terveydenedistämisen koordinaattori

Terveydenedistämisen koordinaattori luo, edistää ja ylläpitää terveyden edistämiselle myönteistä ilmapiiriä Vaasan kaupungissa. Hän osallistuu paikallistasolla väestöön ja päättäjiin kohdistuvaan terveysviestintään.

Hän toimii erilaisissa työryhmissä terveyden edistämisen asiantuntijana, on mukana kehittämässä kaupungin ennaltaehkäiseviä toimia ja palveluja, sekä ohjaa erillaisia terveyttä edistäviä ryhmiä ja pitää erilaisia luentoja.

  • Seksuaalineuvonta on tarkoitettu kaikenikäisille Vaasassa asuville, sekä parisuhteessa oleville että sinkuille sukupuolesta ja seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta.

  • Sukupuolitautien poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan sukupuolitauteja sairastavia potilaita sekä annetaan ennaltaehkäisevää neuvontaa.

Yhteystiedot