Ohita valikko

Terveysaseman vaihto

Terveysaseman valinta käsittää terveysaseman palvelut kokonaisuutena, muun muassa terveysneuvonnan ja terveystarkastukset, sairaanhoidon, suunterveydenhuollon, lääkinnällisen kuntoutuksen ja neuvolapalvelut.

Valinta ei koske kouluterveydenhuoltoa, opiskeluterveydenhuoltoa, kotisairaanhoitoa eikä pitkäaikaista laitoshoitoa.

Terveysaseman vaihtamisesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus sekä entiselle terveysasemalle että tulevalle terveysasemalle, jonka potilas valitsee. Valinta voi kohdistua samanaikaisesti vain yhteen terveysasemaan ja on voimassa vähintään vuoden.

Hoitovastuu siirtyy valitulle terveysasemalle viimeistään kolmen viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta. Palvelut antava kunta perii potilaalta voimassa olevat asiakasmaksut ja laskuttaa kotikuntaa saadusta hoidosta.

Potilaan ilmoitus Vaasa-Laihia-yhteistoiminta-alueen sisällä

Potilaan ilmoitus vaasalainen valitsee toisen kunnan terveysaseman

Potilaan ilmoitus muualla asuva valitsee Vaasan terveysaseman

Potilaan ilmoitus terveysaseman vaihto (Laihia)

Tilapäinen hoitosuunnitelman mukainen hoito kotikunnan ulkopuolella

Kun potilas asuu tai oleskelee säännönmukaisesti tai pitempiaikaisesti kotikuntansa ulkopuolella esimerkiksi työn, opiskelun tai vapaa-ajan vieton vuoksi, hän voi käyttää hoitosuunnitelmansa mukaisen hoitoon myös muun kuin kotikuntansa perusterveydenhuollon palveluja hoidosta vastaavan terveyskeskuksen muuttumatta.

Potilaan ilmoitus vaasalainen, joka tarvitsee hoitoa muualla Suomessa

Potilaan ilmoitus laihialainen, joka tarvitsee hoitoa muualla (tilapäisesti)

Potilaan ilmoitus muualla asuva tarvitsee hoitoa Vaasassa