Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Mies ja nainen kirjastossa maskit päällä.

Koronaan liittyvät rajoitukset ja toimenpiteet Vaasassa

Koronaan liittyvät paikalliset rajoitukset, suositukset ja toimenpiteet vaikuttavat Vaasan kaupungin palveluiden saatavuuteen. Alla ovat eriteltyinä rajoitukset, suositukset ja toimenpiteet sekä niiden vaikutukset Vaasan kaupungin palveluihin.

Rajoitukset, suositukset ja toimenpiteet

Kokoontuminen

 • Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on päivittänyt 14.1.2021 rajoituspäätöstään Vaasan sairaanhoitopiirin alueen osalta. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kieltää Vaasan sairaanhoitopiirin kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 10 (kymmenen) henkilöä 8.2.2021 asti. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 10 henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta.
 • Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä päätti 12.1.2021 jatkaa suositusta, että yksityistilaisuuksiin osallistuu enintään 10 henkeä 14.2.2021 saakka. Jos kokoontuu muiden kuin oman perheen tai lähipiirin jäsenten kanssa, tulee käyttää kasvomaskia ja huolehtia turvaväleistä.
 • Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmän suositukset koskien alueen liikunta-, vapaa-aika- ja kulttuuritoimintaa. Ohjeet ovat luettavissa Vaasan keskussairaalan verkkosivuilta.

Hengityssuojaimet

Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä päätti 12.1.2021 jatkaa voimassa olevaa suositusta kasvomaskin käytöstä aina asioitaessa julkisissa tiloissa 31.3.2021 saakka. Suositus koskee myös kaikkia oppilaitoksia yläkouluikäisistä alkaen sekä 12 vuotta täyttäneitä. Kasvomaskin käyttöä suositellaan, jos kokoontuu muiden kuin oman perheen tai lähipiirin jäsenten kanssa.

Suuria väkijoukkoja on syytä välttää ja toisiin ihmisiin tulee pyrkiä pitämään riittävä 1–2 metrin suojaetäisyys.

 • Kauppojen ja muiden yleisten tilojen omistajien ja palveluiden tarjoajien toivotaan suosivan kasvomaskien käyttöä henkilöstöllään ja asiakkaillaan.
 • Yläkouluille vahva suositus kasvomaskin käyttöön myös oppilailla sekä 12 vuotta täyttäneillä.
 • Lue tästä lisää hengitysuojaimen käytöstä.

Turvavälit

 • Pyri pitämään 1-2 metrin turvaetäisyys muihin ihmisiin. Suositus koskee kaikkia perheen ulkopuolisia kontakteja ja jos kokoontuu muiden kuin oman perheen tai lähipiirin jäsenten kanssa, tulisi käyttää kasvomaskia ja huolehtia turvaväleistä.

Muut suositukset

 • Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä suosittaa etätyön jatkamista 31.3.2021 saakka.
 • Sosiaalisten kontaktien määrää on suositeltavaa rajoittaa.
 • Huolehdi hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta. Lue tästä THL:n ohjeistus.
 • Jää kotiin lievienkin hengitystieoireiden ilmentyessä. Lue tästä Vaasan keskussairaalan ohjeistus.
 • Suositellaan, että testatun perheenjäsenetkin välttäisivät mahdollisimman paljon sosiaalisia kontakteja ja huolehtisivat erityisen tarkasti maskin käytöstä ja hygieniaohjeista, kun testitulosta odotetaan.
 • Vierailuja oman alueen ulkopuolelle sekä isompia kokoontumisia on syytä välttää.
 • Lue koko sairaanhoitopiiriä koskevat suositukset ja rajoitukset.

Koronavilkku-sovelluksen käyttäminen

 • Koronavilkku on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuottama sovellus, jonka avulla kansalainen saa tiedon, jos hän on sovelluksen arvion mukaan altistunut koronavirukselle.
 • Ilmoituksen saanutta pyydetään tarkkailemaan mahdollisia oireita ja hakeutumaan välittömästi koronatestiin vähäistenkin oireiden ilmaantuessa.
 • Sovelluksen ilmoitus mahdollisesta altistumisesta ei tarkoita sitä, että henkilö joutuisi suoraan karanteeniin. Jos sinulla todetaan tartunta, voit ilmoittaa siitä sovelluksen avulla nimettömästi. Sovelluksessa yksityisyytesi on suojattu.
 • Vaasan keskussairaala kehottaa kaikkia lataamaan Koronavilkku-sovelluksen omaan puhelimeensa, jos ei sitä vielä ole tehnyt.
 • Ohjeita Koronavilkku-sovelluksen käyttöönottoon.
 • Lue tästä miten toimia, jos koronavilkku-sovellus vilkkuu.

Rajoitusten vaikutukset Vaasan kaupungin palveluihin

Perusopetus ja toisen asteen koulutus

 • Yläkoululaisille ja kuudesluokkalaisille jaetaan toistaiseksi kasvomaskeja käytettäväksi koulupäivän aikana. Kullekin oppilaalle jaetaan kaksi maskia per koulupäivä.
 • Perusopetuksen henkilökunta käyttää kasvomaskeja.
 • Vaasan kaupungin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen hallinto rajoittaa asiakaspalvelua. Asiakaspalveluun otetaan yhteyttä vain puhelimitse ja sähköpostilla, paikalla voi käydä vain varaamalla ajan etukäteen.
 • Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä 12.1.2021 suosittelee, että lukiolaisten vanhojen tanssit siirretään tanssittavaksi myöhemmin keväällä tai alkusyksyyn. Penkinpainajaiset voidaan ryhmän mukaan järjestää helmikuussa, jos niissä noudatetaan voimassa olevia suosituksia turvaväleistä, kasvomaskeista ja ryhmistä. Kunnat päättävät sekä vanhojen tanssien että penkinpainajaisten ajankohdan.

Varhaiskasvatus

 • Varhaiskasvatusyksikön sisätiloissa vieraileville henkilöille on maskisuositus voimassa 31.3.2021 saakka. Näin ollen myös huoltajien on edelleen suositeltavaa käyttää lasta tuotaessa ja hakiessa kasvomaskia, jos he tulevat sisätiloihin.
 • Varhaiskasvatusyksikön henkilökunnan kasvomaskin käyttö on aina sallittu, jos se työn tekemisen kannalta on mahdollista.
 • Karanteeniin asetettu huoltaja ei voi itse tuoda lastaan varhaiskasvatukseen.
 • Avoimien päiväkotien toiminta voi jatkua huomioiden kokoontumisrajoitukset.
 • Vaasan kaupungin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen hallinto rajoittaa asiakaspalvelua. Asiakaspalveluun otetaan yhteyttä vain puhelimitse ja sähköpostilla, paikalla voi käydä vain varaamalla ajan etukäteen.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut, museot

 • Vaasan kaupungin museot ja kirjastot ovat avoinna normaalisti. Asiakkaille tiedotetaan maskisuosituksista ja sisäänpääsyä rajoitetaan, jos asiakkaita tulee paljon.

Liikuntapalvelut

 • Vaasan kaupungin liikuntapalveluiden järjestämät terveysliikunnan ja soveltavan liikunnan ryhmäliikuntatunnit, kouluilla järjestettävät Action-liikuntakerhot sekä perheliikunta ja perheluistelu ovat tauolla tammikuun 2021 loppuun saakka.
 • Vaasan uimahalli on avoinna. Asiakkaille tiedotetaan maskisuosituksista ja sisäänpääsyä rajoitetaan, jos asiakkaita tulee paljon.
 • Vaasan kaupungin hallinnoimissa liikuntatiloissa saa oleskella yhtä aikaa enintään 10 henkilöä yhdessä tilassa. Lue lisää

Vaasan teatterit (Vaasan kaupunginteatteri & Wasa Teater)

Vaasan kaupunginorkesteri

TaiKon  ja Kuula-opisto (taiteen perusopetus)

 • Vaasan kaupungin taiteen perusopetuksessa suositellaan kasvomaskin käyttöä opetuksen aikana ja yleisissä tiloissa 12-vuotiaille ja sitä vanhemmille oppilaille THL:n uuden suosituksen mukaisesti.
 • Taikon: Opetus jatkuu lähiopetuksena. Henkilökunta käyttää kasvomaskia tai visiiriä.
 • Kuula-opisto: Opetus järjestetään lähiopetuksena mahdollisimman normaalisti. Turvamääräyksiä noudatetaan, ja niiden vaikutuksista opetuksen järjestelyihin tiedotetaan oppilaille erikseen.

Nuorisopalvelut

 • Nuorisotalot ja nuorisokahvila Kultsa ovat kiinni 14.2.2021 asti.
 • Skeittihalli on auki, henkilörajoitus max. 10.

Vaasa-opisto ja Vasa Arbis

 • Opetus järjestetään lähiopetuksena elleivät kurssin opettaja ja osallistujat ole muuta keskenään sopineet.
 • Kurssilaisten toivotaan käyttävän kasvomaskia.

Muut tahot

Korkeakoulut

 • Vaasan ammattikorkeakoulu: Pääasiassa etäopetuksella jatketaan 7.3.2021 asti. Valmiusryhmä kokoontuu viikoittain ja tekee tarvittaessa toimenpiteitä turvallisen työ- ja opiskeluympäristön takaamiseksi. Muutoksista viestitään aktiivisesti. Lisätietoja: Vamk Ajankohtaista
 • Vaasan yliopisto: Kevätlukukausi 2021 tullaan toimimaan hybridimallilla, jossa opetus ja henkilökunnan työskentely tapahtuvat pääsääntöisesti etänä. Välttämätön lähiopetus kuten laboratorio- ja pienryhmäopetus on mahdollista toteuttaa rehtorin päätöksellä turvallisuusjärjestelyitä noudattaen enintään 10 hengen ryhmissä. Lisätietoja: Vaasan yliopisto
 • Åbo Akademi: Suosituksena on, että opiskelu ja opetus jatkuvat etänä. Poikkeuksena tietyt kurssit, jotka edellyttävät lähiopetusta tai läsnäoloa kampuksella, kuten esimerkiksi laboratoriokurssit ja jotkin harjoittelukurssit. Ensimmäisen vuoden opiskelijat aloittivat lukukautensa lähiopetuksella Vaasan kampuksella, ja he jatkavat sekä lähi- että etäopinnoilla. Lisätietoja: Åbo Akademi
 • Svenska Handelhögskolan (Hanken): Kampus on suljettuna. Kaikki opetus tapahtuu etänä. Lisätietoja (ruotsiksi): Hanken
 • Novia: Joitakin käytännön harjoituksia tehdään kampuksella pienissä ryhmissä opintokauden alussa 4.1.2021 lähtien. Muu opetus tapahtuu etäopiskeluna. Kampuksella jatketaan maskien käyttöä, pidetään turvavälejä ja seurataan muita turvallisuusohjeita. Lisätietoja (ruotsiksi): Yrkeshögskolan Novia