Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Mies ja nainen kirjastossa maskit päällä.

Koronaan liittyvät rajoitukset ja toimenpiteet Vaasassa

Koronaan liittyvät paikalliset rajoitukset, suositukset ja toimenpiteet vaikuttavat Vaasan kaupungin palveluiden saatavuuteen. Alla ovat eriteltyinä rajoitukset, suositukset ja toimenpiteet sekä niiden vaikutukset Vaasan kaupungin palveluihin.

Rajoitukset, suositukset ja toimenpiteet

Kokoontuminen

 • Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on päivittänyt 26.3.2021 rajoituspäätöstään. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kieltää toimialueellaan kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ajalla 1.4.-30.4.2021. Vaasan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla voidaan kuitenkin sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 10 (kymmenen) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta.
 • Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on päivittänyt 26.4.2021 rajoituspäätöstään. Vaasan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla voidaan sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 20 (kaksikymmentä) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta. Määräys on voimassa ajalla 1.5. – 16.5.2021.
 • Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä päätti 23.3.2021, että yksityistilaisuuksiin osallistuu enintään 10 (kymmenen) henkeä, suositus jatkuu 30.4.2021 saakka. Jos kokoontuu muiden kuin oman perheen tai lähipiirin jäsenten kanssa, tulee käyttää kasvomaskia ja huolehtia turvaväleistä.
 • Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä päätti 27.4.2021, että yksityistilaisuuksiin voi osallistua enintään 20 (kaksikymmentä) henkeä ajalla 1.–16.5.2021.
 • Aikuisten ryhmäharrastustoiminta keskeytetään Vaasan kaupungin hallinnoimissa liikuntatiloissa 30.1. alkaen. Myös kansalaisopisto Alman ryhmäopetus jää tauolle tai järjestetään etänä.
 • Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmän suositukset koskien alueen liikunta-, vapaa-aika- ja kulttuuritoimintaa. Ohjeet ovat luettavissa Vaasan keskussairaalan verkkosivuilta.

Hengityssuojaimet

Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä suosittelee kasvomaskin käytöä aina asioitaessa julkisissa tiloissa 30.6.2021 saakka. Suositus koskee myös kaikkia oppilaitoksia yläkouluikäisistä alkaen sekä 12 vuotta täyttäneitä. Kasvomaskin käyttöä suositellaan, jos kokoontuu muiden kuin oman perheen tai lähipiirin jäsenten kanssa.

Suuria väkijoukkoja on syytä välttää ja toisiin ihmisiin tulee pyrkiä pitämään riittävä 2 metrin suojaetäisyys.

 • Kauppojen ja muiden yleisten tilojen omistajien ja palveluiden tarjoajien toivotaan suosivan kasvomaskien käyttöä henkilöstöllään ja asiakkaillaan.
 • Yläkouluille vahva suositus kasvomaskin käyttöön myös oppilailla sekä 12 vuotta täyttäneillä.
 • Lue tästä lisää hengitysuojaimen käytöstä.

Turvavälit

 • Pyri pitämään 2 metrin turvaetäisyys muihin ihmisiin. Suositus koskee kaikkia perheen ulkopuolisia kontakteja ja jos kokoontuu muiden kuin oman perheen tai lähipiirin jäsenten kanssa, tulisi käyttää kasvomaskia ja huolehtia turvaväleistä.

Muut suositukset

 • Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä suosittaa etätyön jatkamista 30.6.2021 saakka.
 • Sosiaalisten kontaktien määrää on suositeltavaa rajoittaa.
 • Huolehdi hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta. Lue tästä THL:n ohjeistus.
 • Jää kotiin lievienkin hengitystieoireiden ilmentyessä. Lue tästä Vaasan keskussairaalan ohjeistus.
 • Suositellaan, että testatun perheenjäsenetkin välttäisivät mahdollisimman paljon sosiaalisia kontakteja ja huolehtisivat erityisen tarkasti maskin käytöstä ja hygieniaohjeista, kun testitulosta odotetaan.
 • Vierailuja oman alueen ulkopuolelle sekä isompia kokoontumisia on syytä välttää.
 • Lue koko sairaanhoitopiiriä koskevat suositukset ja rajoitukset.

Koronavilkku-sovelluksen käyttäminen

 • Koronavilkku on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuottama sovellus, jonka avulla kansalainen saa tiedon, jos hän on sovelluksen arvion mukaan altistunut koronavirukselle.
 • Ilmoituksen saanutta pyydetään tarkkailemaan mahdollisia oireita ja hakeutumaan välittömästi koronatestiin vähäistenkin oireiden ilmaantuessa.
 • Sovelluksen ilmoitus mahdollisesta altistumisesta ei tarkoita sitä, että henkilö joutuisi suoraan karanteeniin. Jos sinulla todetaan tartunta, voit ilmoittaa siitä sovelluksen avulla nimettömästi. Sovelluksessa yksityisyytesi on suojattu.
 • Vaasan keskussairaala kehottaa kaikkia lataamaan Koronavilkku-sovelluksen omaan puhelimeensa, jos ei sitä vielä ole tehnyt.
 • Ohjeita Koronavilkku-sovelluksen käyttöönottoon.
 • Lue tästä miten toimia, jos koronavilkku-sovellus vilkkuu.

Rajoitusten vaikutukset Vaasan kaupungin palveluihin

Perusopetus ja toisen asteen koulutus

 • Vaasan kaupungin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen hallinto rajoittaa asiakaspalvelua. Asiakaspalveluun otetaan yhteyttä vain puhelimitse ja sähköpostilla, paikalla voi käydä vain varaamalla ajan etukäteen.

Varhaiskasvatus

 • Karanteeniin asetettu huoltaja ei voi itse tuoda lastaan varhaiskasvatukseen.
 • Avoimien päiväkotien toiminta voi jatkua huomioiden kokoontumisrajoitukset.
 • Vaasan kaupungin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen hallinto rajoittaa asiakaspalvelua. Asiakaspalveluun otetaan yhteyttä vain puhelimitse ja sähköpostilla, paikalla voi käydä vain varaamalla ajan etukäteen.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut, museot

 • Muutoksia kirjastojen koronarajoituksissa 1.5. lähtien: Sundomin ja Vähänkyrön omatoimikirjastot avataan omatoimiaikaan 1.5. lähtien. Pääkirjaston uutisalueelle pääsee lukemaan lehtiä 2.5. lähtien ja lähikirjastojen lehtialueille 3.5. lähtien. Osa lukupaikoista otetaan käyttöön 3.5. lähtien. Kirjastoissa olevia asiakastietokoneita otetaan käyttöön enemmän ja koneiden käyttöaikarajoituksia lievennetään. Merikaarron kirjasto avataan 4.5. Merikaarron kirjastossa voi asioida kerrallaan 1 asiakas. Pääkirjaston tiloista Draama-salia, Essee-tilaa ja Venny-tilaa voi varata 3.5. lähtien. Kirjastoissa on voimassa edelleen voimakas maskisuositus, joka koskee kaikkia yli 12-vuotiaita asiakkaita. Lue tarkemmat koronarajoitukset kirjaston kotisivuilta.
 • Vaasan kaupungin museot ja kirjastot ovat avoinna normaalisti. Suosittelemme vahvasti, että kaikki yli 12-vuotiaat asiakkaat käyttävät maskia asioidessaan. Muistathan pitää riittävän turvavälin (2 metriä) muihin asiakkaisiin ja henkilökuntaan.

Liikuntapalvelut

 • Yli 20-vuotiaiden ryhmäharrastustoiminta voi jatkua Vaasan kaupungin hallinnoimissa liikuntatiloissa 1.5. alkaen: ryhmäkoossa on huomioitava 20 hengen kokoontumissuositus sekä turvallisuuskäytänteet, joita ovat suu-nenäsuojan käyttö, riittävät kahden metrin turvavälit sekä hyvä käsihygienia. Harrastustoimintaa koskeva suositus on voimassa 1.–16.5.
 • Lasten ja nuorten (alle 20-vuotiaat) harjoitustoiminnan rajoitukset poistuivat 20.4.2021.
 • Vaasan kaupungin liikuntapalveluiden järjestämät terveysliikunnan ja soveltavan liikunnan ryhmäliikuntatunnit, kouluilla järjestettävät Action-liikuntakerhot sekä perheliikunta ja perheluistelu ovat tauolla toistaiseksi.
 • Vaasan uimahalli on avoinna. Asiakkaille tiedotetaan maskisuosituksista ja sisäänpääsyä rajoitetaan, jos asiakkaita tulee paljon.

Vaasan teatterit (Vaasan kaupunginteatteri & Wasa Teater)

Vaasan kaupunginorkesteri

Kansalaisopisto Alma, TaiKon  ja Kuula-opisto

 • Kansalaisopisto Alma
 • Vaasan kaupungin taiteen perusopetuksessa suositellaan kasvomaskin käyttöä opetuksen aikana ja yleisissä tiloissa 12-vuotiaille ja sitä vanhemmille oppilaille THL:n uuden suosituksen mukaisesti.
 • TaiKon siirtyy normaaliin lähiopetukseen maanantaista 29.3.2021 lähtien. Noudatamme OKM:n ja THL:n ohjetta lasten ja nuorten harrastustoiminnan järjestämisestä sekä Vaasan sairaanhoitopiirin koronaryhmän ohjeistuksia.
 • Kuula-opisto: Opetus järjestetään lähiopetuksena mahdollisimman normaalisti. Turvamääräyksiä noudatetaan, ja niiden vaikutuksista opetuksen järjestelyihin tiedotetaan oppilaille erikseen.

Nuorisopalvelut

Muut tahot

Korkeakoulut

 • Vaasan ammattikorkeakoulu: Pääasiassa etäopetuksella jatketaan 7.3.2021 asti. Valmiusryhmä kokoontuu viikoittain ja tekee tarvittaessa toimenpiteitä turvallisen työ- ja opiskeluympäristön takaamiseksi. Muutoksista viestitään aktiivisesti. Lisätietoja: Vamk Ajankohtaista
 • Vaasan yliopisto: Kevätlukukausi 2021 tullaan toimimaan hybridimallilla, jossa opetus ja henkilökunnan työskentely tapahtuvat pääsääntöisesti etänä. Välttämätön lähiopetus kuten laboratorio- ja pienryhmäopetus on mahdollista toteuttaa rehtorin päätöksellä turvallisuusjärjestelyitä noudattaen enintään 10 hengen ryhmissä. Lisätietoja: Vaasan yliopisto
 • Åbo Akademi: Suosituksena on, että opiskelu ja opetus jatkuvat etänä. Poikkeuksena tietyt kurssit, jotka edellyttävät lähiopetusta tai läsnäoloa kampuksella, kuten esimerkiksi laboratoriokurssit ja jotkin harjoittelukurssit. Ensimmäisen vuoden opiskelijat aloittivat lukukautensa lähiopetuksella Vaasan kampuksella, ja he jatkavat sekä lähi- että etäopinnoilla. Lisätietoja: Åbo Akademi
 • Svenska Handelhögskolan (Hanken): Kampus on suljettuna. Kaikki opetus tapahtuu etänä. Lisätietoja (ruotsiksi): Hanken
 • Novia: Joitakin käytännön harjoituksia tehdään kampuksella pienissä ryhmissä opintokauden alussa 4.1.2021 lähtien. Muu opetus tapahtuu etäopiskeluna. Kampuksella jatketaan maskien käyttöä, pidetään turvavälejä ja seurataan muita turvallisuusohjeita. Lisätietoja (ruotsiksi): Yrkeshögskolan Novia