Ohita valikko
Käsi kädessä

Kulttuurinen vanhustyö

Kulttuurinen vanhustyö on toimintaa, jota tuotetaan kulttuuripalveluiden ja ikäihmisten palveluiden rajapinnassa. Parhaassa tapauksessa luomme edellytykset saumattomalle moniammatilliselle yhteistyölle, jossa saamme hyödynnettyä kaikkien eri osapuolten osaamista mahdollisimman kattavasti.

Kulttuuripalvelut toimii laaja-alaisesti yhteistyössä kolmannen sektorin kulttuuritoimijoiden, museoiden, kirjastojen, teatterien ja erilaisten tapahtumien kanssa. Yhteistyö mahdollistaa monipuolisen ja laadukkaan kulttuuritarjonnan, edesauttaa kulttuurin saavutettavuutta, taiteilijoiden ja ikäihmisten kohtaamista sekä yhteisöllisyyden kehittymistä. Toimintaa kehitetään kulttuuripalveluissa vahvassa yhteistyössä ikäihmisten tulosalueen sekä paikallisten ammattitaitelijoiden ja kulttuurialan toimijoiden kanssa

Kulttuurisen vanhustyön tärkeimpiä tavoitteita ovat:
• viedä taidetta ja kulttuuria ikäihmisille, joiden sitä on muuten vaikea saavuttaa
• työllistää ammattitaiteilijoita ikäihmisten palveluiden pariin
• juurruttaa taide ja kulttuuri osaksi ikäihmisten arkea
• tehdä ikäihmisiä näkyväksi ja kuuluvaksi yksilöinä omassa asuinympäristössään ja ympäröivässä yhteiskunnassa
• ennen kaikkea mahdollistaa mielekäs, arvokas ja iloinen vanhuus

ARMAS festivaali

 ARMAS- festivaali tulee taas Vaasaan 

ARMAS festivaali järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2017 ja tavoitteena on tehdä ARMAS -festivaalista jokavuotinen tapahtuma senioreille. ARMAS-festivaalilla juhlitaan ikääntymistä ja halutaan nostaa esiin taiteilijoita, taidealojen toimijoita, taidelaitoksia, vanhuustyön järjestöjä sekä kunta-alan toimijoita, joita tehdä ikääntymisen teemoja näkyväksi taiteen ja toimijoiden keinoin. Yli 16 kuntaa ja vanhusalan järjestöä sekä 20 taidealan toimijaa ovat mukana ARMAS-festivaalin verkostossa.

Vaasan Kulttuuri- ja kirjastopalvelut järjestää valtakunnallisen ARMAS festivaalin vaasalaisille senioreille 7.-13.10.2019.

Vaasan Kulttuuripalvelut on koonnut koko viikolle ohjelmaa.  Tapahtumista suurin osa on ilmaisia. Vaasassa ohjelmaan sisältyy mm. yhteislaulua, erilaisten kuororyhmien lauluesityksiä, terveysliikuntaa, taiteilijoiden työpisteisiin tutustumista sekä teatteri esityksiä.

Viikko alkaa Vuorikodissa avattavaan taidenäyttelyyn ”Taiteen voimalla 100-vuotiaaksi”, jossa on esillä  taiteilija Toini Jurvasen maalauksia sekä käsitöitä.  Näyttely on nähtävillä 7.10-30.11.2019  Vuorikeskuksen taidekäytävällä.

Vaasan kaupungin omat ARMAS-festivaalin ohjelmien paikkakohteet sekä mahdolliset pääsymaksujen hinnat ja aikataulut löydät:

Vaasan ARMAS-festivaalin kaupungin ohjelmat ja aikataulut

Seuraamalla ARMAS festivaalin sosiaalisenmedian merkillä #armasfestivaali löydät kuvia eripaikkakuntien tapahtumien fiiliksistä ja menoista. Valtakunnallisesta tapahtumasta löytää tietoja osoitteesta:

http://armasfestivaali.fi/

Lisätietoja antaa: Vaasan kaupungin kulttuuri- ja kirjastopalvelut, kulttuurisuunnittelija Leena Nyqvist

0400-668197, leena.nyqvist@vaasa.fi

 

Kulttuurikummi

Erilaiset kulttuurialan yhdistykset ja oppilaitokset voivat ottaa vaasalaisen palvelutalon, vanhainkodin tai kaupunginsairaalan osaston kummikohteekseen ja vierailla siellä säännöllisesti muutaman kerran vuodessa. Kummitoiminta on täydentävää kulttuuripalvelua.
Tällä toiminnalla tuotetaan kulttuurillista hyvinvointia ympärivuorokautisessa hoidossa oleville vanhuksille ja heidän omaisilleen. Lisäksi toiminnasta pääsevät osallisiksi paikkojen lähiympäristöissä kotona asuvat vanhukset. Toiminnalla tuetaan myös henkilökunnan jaksamista ja yhteisöllistä arkea.
Kummiyhteisöt saavat vapaaehtoistyöstään hyvää mieltä, hyvän foorumin esiintymisille ja kiitollisen yleisön. Toimintaa on tarkoitus kehittää niin, että kaikissa kaupungin vanhusten hoitopaikoissa olisi ainakin yksi kummiyhteisö.
Kulttuuripalvelut haastaa kulttuuritoimijat mukaan kulttuurisen vanhustyön vallankumoukseen. Ota rohkeasti yhteyttä ja lähde tekemään hyvää.

Kulttuuriluotsi

Haluatko Kulttuuriluotsiksi?

Kulttuuriluotsit ovat koulutettuja, vapaaehtoisia vaasalaiseen kulttuuritarjontaan perehtyneitä vertaisohjaajia.

Monilla paikkakunnilla luotsitoiminta on keskeinen osa kulttuuritoimijoiden yleisötyötä. Sillä voidaan saada uusien kulttuurikävijöiden lisäksi aktiivisia vapaaehtoisia mukaan toimintaan. Vaasassa toiminta alkoi alkuvuodesta 2019 ja kehitämme toimintaa edelleen.

Luotsien tehtävänä on toimia rohkaisijoina, oppaina ja kavereina erityistä kannustusta tarvitseville ihmisille, joiden ei muuten tulisi lähdettyä kulttuurikohteisiin. Kulttuuriluotsitoiminnan taustalla on ajatus siitä, että kulttuurin kuuluu olla kaikkien saatavilla.

Kulttuuriluotsin kanssa voi mennä ilmaiseksi tai alennuksella teatteriin, konserttiin, museoon tai näyttelyyn sekä erilaisiin tapahtumiin. Kulttuuriluotsin voi pyytää seuraksi joko itselle, tutulle tai ryhmälle.  Kulttuuriluotsin seura on ilmaista, mutta omat matkansa tai alennuslipun kukin kustantaa itse.

Kulttuuriluotsiksi voi ryhtyä käytyään ensin Pohjanmaan yhdistysten Keikka-apu hankkeen järjestämän vapaaehtoisena toimimisen peruskurssin Vapaaehtoistyö on suunnattu yli 65-vuotiaille, pitkäaikaissairaille ja äkillisesti vammautuneille aikuisille Vaasan seudulla.  Tämän jälkeen voit tulla mukaan Kulttuuriluotsi koulutukseen, jonka järjestää Vaasan kaupungin kulttuuripalvelut. Maksuttomalla kurssilla tutustutaan luotsauskohteisiin ja niiden tarjontaan sekä vapaaehtoisena toimimiseen.

Lucia-mummo

Kenestä kruunataan vuoden Lucia-mummo 2019?

Vuoden 2019 Lucia-mummot ovat nyt valittu. Pian pääsette näkemään ihanat ehdokkaat.

Äänestys aika 20.11.-05.12.2019 päättyy klo 16

Äänestys paikat:

vaasa.fi
Facebook Vaasan Lucia-mummo
Rewell Center

Äänestys pisteet:

Vaasan pääkirjasto
Vuorikeskus ja Ruukinkartano