Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Aikuisten taiteen perusopetus Vaasa-opisto

Aikuisten taiteen perusopetus

Aikuisten taiteen perusopetus on tavoitteellinen opintokokonaisuus, jossa kehität omaa ilmaisuasi kuvataiteen tai käsityön keinoin.

Opinnot sisältävät erilaisia ilmaisun ja käsillä tekemisen tekniikoita, joita harjoitetaan omien merkityksellisten kokemusten avulla.

Opetus pohjautuu Opetushallituksen linjaamiin opetussuunnitelman perusteisiin. Opiskelu on tavoitteellista ja saat opinnoistasi todistuksen. Opinnot kestävät kolme-neljä vuotta aineesta riippuen.

Käsityö (KO-KE-VA)

KOkemusta, KOkeilua – KEhittävää, KEhitystä – VAlintoja, VAasassa

 • Paikka: Vaasa-opisto, Raastuvankatu 31, 65100 Vaasa
 • Tila: Työskentelyyn sopivat erikoisluokat
 • Ajankohta: 2020-2023
 • Hakuaika: 1.5. – 30.8.
 • Opintojen kesto: 3 v
 • Kurssimaksut: 133 € / syyskausi ja 133 € / kevätkausi + käytettävät materiaalit
 • Hakulomake: Palautetaan sähköpostitse viim. 30.8. 2020.
  Hakulomake_Vaasa-opiston_Kokevaan2020
 • Opintojen muoto ja sisältö: Lähiopetus ja itsenäinen työskentely

Opintojen muoto ja sisältö

Yhteiset opinnot 300 ot ja teemaopinnot 200 ot
Käsityön taiteen perusopetus on pitkäjänteistä oman käsityöilmaisun kehittämistä. Se on valtakunnalliseen visuaalisten taiteiden opetussuunnitelmaan pohjautuva aikuisille suunnattu opintokokonaisuus. Oppimäärän laajuus on yhteensä 500 oppituntia.

Aikuisten taiteen perusopetus käsityössä korostaa opiskelijalle merkityksellisten elämänsisältöjen tiedostamista ja ilmaisemista visuaalisin keinoin. Opiskelutapa on tutkivaa, kokemuksellista ja kokeilevaa. Tavoitteena oma käsityöllinen ilmaisu.

KO-KE-VA on parhaimmillaan tavoitteellista käsityöharrastusta. Opintoja voi hyödyntää ammatillisena täydennyskoulutuksena tai käsityöalan opintoihin hakeuduttaessa.

Opintojen rakenne

I opintovuosi – Yhteiset opinnot 100 ot, teemaopinnot 40 ot

 • Orientaatio 1.
 • Oppimispäiväkirja
 • Värioppia tekstiilien suunnitteluun
 • Värjäys*
 • Tekstiilikollaasi
 • Huovutus*
 • Näyttelyn rakentaminen

II opintovuosi – Yhteiset opinnot 100 ot, teemaopinnot 84 ot

 • Orientaatio 2.
 • Kasvivärjäys*
 • Neuleasuste
 • Kankaasta vaatteeksi
 • Perinteinen kirjonta
 • Kudonta

III opintovuosi – Yhteiset opinnot 100 ot, teemaopinnot 76 ot

 • Orientaatio 3.
 • Käsityön uusi elämä
 • Luova kirjonta
 • Keramiikka
 • Lopputyö – puu
 • Lopputyö – portfolio
 • Kulttuuriin tutustuminen – opintomatka

  Lisätietoja
  :
  johtava tekstiilityönopettaja, Teija Ohvo, 040 536 0846

Kuvataide

 

 • Paikka: Vaasa-opisto, Raastuvankatu 31. 65100 Vaasa
 • Tila: B233 Kuvataide
 • Aika: 8.9.2021–31.5.2025
 • Ajankohta: keskiviikkoisin klo 17.30–21.00
 • Hakuaika: 31.8.2021 saakka
 • Opintojen kesto: 4 v
 • Opintojen muoto ja sisältö: Lähiopetus ja itsenäinen työskentely
 • Kurssimaksu: 82 € / opintokokonaisuus. Ilmoitetaan opintokokonaisuuksien yhteydessä
 • Aikuisten kuvataiteen perusopetus. hakulomake

Aikuisten taiteen perusopetus kuvataiteessa noudattaa valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita. Tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet ymmärtää ja tulkita visuaalisia ilmiöitä ympäristössä ja eri kulttuureissa, sekä soveltaa oppimaansa elämän eri alueilla. Opetus syventää aikuisen oppijan suhdetta kuvataiteisiin, sekä tukee hänen identiteettiään taiteentekijänä. Valmiudet hakeutua jatko-opintoihin eri kulttuurin aloilla vahvistuvat.

Opintojen rakenne

 • 1.3. vuosi: opintokokonaisuudet 1.–9.
 • 4. vuosi: lopputyö ja näyttely

Lukuvuosi 2021– 2022: Kuvataiteen perusteet

 • 1. Piirustus – Visuaalinen hahmotus ja havainnointi, eri piirustustekniikat
 • 2. Maalaus – Maalauksellinen ilmaisu ja maalauksen materiaalisuus
 • 3. Valokuva, video, media – Tallentavat välineet taiteellisen ilmaisun lähtökohtana

Lukuvuosi 2022– 2023: Kuvataiteen perusteet

 • 4. Kolmiulotteinen hahmottaminen – Kuvanveisto, keramiikka
 • 5. Taidegrafiikka – Grafiikan eri tekotavat
 • 6. Taidehistoria – Kuvataiteen kehitys uuden ajan alusta nykypäivään

Lukuvuosi 2023– 2024: Syventävät opinnot

 • 7. Kuva ja sana – Kuvan käsitteellisyys
 • 8. Ekologia ja kierrätys – Kestävä kehitys, luonnon- ja kierrätysmateriaalit
 • 9. Tilasta ympäristöön, performanssi – Taiteilija osana taideteosta, ympäristötaide

Lukuvuosi 2024– 2025: Päättötyö

 • 10. Päättötyö – Valmius itsenäiseen taiteelliseen työskentelyyn
 • Portfolio – Kirjallinen esittely


Lisätietoja:

 • Taideaineiden suunnittelijaopettaja Maija Minni, 040 537 3106
 • maija.minni@edu.vaasa.fi
Yhteystiedot