Ohita valikko

Opiskele kieliä

Aktivoi kielitaitosi työelämän ja vapaa-ajan tarpeisiin. Vasa Arbis tarjoaa monta eri kieltä ja eri taitotasoilla.

Tarjonnasta löytyy englantia, espanjaa, hepreaa, italiaa, japania, ranskaa, ruotsia, saksaa, suomea ja venäjää.
Voi opiskella sekä päivällä että illalla, joko kerran viikossa tai intensiivisesti 2-4 kertaa viikossa. Pyrimme laajaan ja laadukkaaseen valikoimaan. Muutamat kurssit toteutetaan monimuoto-opetuksena, joka tarkoittaa sekä lähi- että etäopiskelua.

Kielikurssien taitotasot

Eurooppalainen viitekehys on Euroopan neuvoston kehittämä kielten oppimisen, opetuksen ja arvioinnin yleiseurooppalainen kehys, joka määrittelee ja kuvaa kielitaidon taitotasoja peruskäyttäjätasolta taitavan kielenkäyttäjän tasolle asteikolla A1-C2. Yleisen kielitutkinnon taitotasot määritellään asteikolla 1-6.


PERUSTASO – PERUSTASON KIELENKÄYTTÄJÄ

Taso 1/A1
Ymmärtää ja käyttää tuttuja arkipäivän ilmauksia ja perustason sanontoja, joiden tavoitteena on yksinkertaisten, konkreettien tarpeiden tyydyttäminen.
Pystyy esittäytymään ja esittelemään muita.
Pystyy vastaamaan itseään koskeviin kysymyksiin ja kysymään vastaavia kysymyksiä muilta, esimerkiksi missä he asuvat, keitä he tuntevat ja mitä heillä on.
Pystyy käymään yksinkertaisia keskusteluja, jos puhekumppani puhuu hitaasti ja selvästi ja on valmis auttamaan.

Taso 2/A2
Ymmärtää lauseita ja usein käytettyjä ilmauksia, jotka liittyvät tavallisimpiin arkipäivän tarpeisiin: kaikkein keskeisin häntä itseään ja perhettä koskeva tieto, ostosten teko, paikallistieto, työ.
Pystyy viestimään yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa tehtävissä, jotka edellyttävät yksinkertaista tiedonvaihtoa tutuista, jokapäiväisistä asioista.
Pystyy kuvailemaan yksinkertaisesti omaa taustaansa, lähiympäristöään ja välittömiä tarpeitaan.

KESKITASO – ITSENÄINEN KIELENKÄYTTÄJÄ

Taso 3/B1
Ymmärtää pääkohdat selkeistä yleiskielisistä viesteistä, joita esiintyy usein esimerkiksi työssä, koulussa ja vapaa-aikana.
Selviytyy useimmista tilanteista esim. matkustaessaan kohdekielisillä alueilla.
Pystyy tuottamaan yksinkertaista, johdonmukaista tekstiä tutuista tai itseään kiinnostavista aiheista.
Pystyy kuvaamaan kokemuksia ja tapahtumia, unelmia, toiveita ja tavoitteita.
Pystyy perustelemaan ja selittämään lyhyesti mielipiteitä ja suunnitelmia.

Taso 4/B2
Ymmärtää pääajatukset konkreetteja ja abstrakteja aiheita käsittelevistä monitahoisista teksteistä, myös oman erityisalansa käsittelystä.
Viestiminen on niin sujuvaa ja spontaania, että hän pystyy säännölliseen vuorovaikutukseen syntyperäisten kanssa ilman että se vaatii kummaltakaan osapuolelta ponnisteluja.
Pystyy tuottamaan selkeää, yksityiskohtaista tekstiä hyvinkin erilaisista aiheista, esittämään mielipiteensä jostakin ajankohtaisesta asiasta ja selittämään eri vaihtoehtojen edut ja haitat.

YLIN TASO – TAITAVA KIELENKÄYTTÄJÄ

Taso 5/C1
Ymmärtää erityyppisiä vaativia, pitkähköjä tekstejä ja tunnistaa piilomerkityksiä.
Pystyy esittämään ajatuksiaan sujuvasti ja spontaanisti ilman havaittavia vaikeuksia ilmausten löytämisessä.
Käyttää kieltä joustavasti ja tehokkaasti sekä sosiaalisiin että myös opintoihin ja ammattiin liittyviin tarkoituksiin.
Pystyy tuottamaan monimutkaisia aiheita käsittelevää selkeää, hyvin rakentunutta ja yksityiskohtia sisältävää tekstiä.
Osaa jäsentää tekstiä ja edistää sen sidosteisuutta esimerkiksi käyttämällä sidesanoja.

Taso 6/C2
Ymmärtää yleensä vaikeuksitta kaikenlaista puhuttua ja kirjoitettua kieltä.
Osaa yhdistellä tietoja erilaisista puhutuista ja kirjoitetuista lähteistä ja rakentaa niissä esitetyistä perusteluista ja selostuksista sisällöllisesti yhtenäisen esityksen.
Pystyy ilmaisemaan ajatuksiaan spontaanisti, erittäin sujuvasti ja täsmällisesti.
Pystyy erottamaan merkitysvivahteet mutkikkaissakin tilanteissa.

Lähde: Eurooppalainen viitekehys. Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteinen eurooppalainen viitekehys, Council of Europe, 2003, WSOY.

Testaa kielitaitosi

Dialang on itsenäiselle kielenoppijalle suunnattu arviointijärjestelmä, joka antaa palautetta käyttäjän kielitaidosta. Kielet ovat englanti, espanja, hollanti, iiri, islanti, italia, kreikka, norja, portugali, ranska, ruotsi, saksa, suomi ja tanska.

Eurooppalaiset kielitaitotasot
Itsearviointitaulukko auttaa sinua arvioimaan miten hyvin ymmärrät, puhut ja kirjoitat tiettyä kieltä.

Kielten taitotaso- ja kurssikuvausten opas (ruotsiksi) kertoo kielitaitotasoista ja miten voi arvioida omaa kielitaitoaan.

Yleiset kileitutkinnot

Vasa Arbis järjestää tutkintoja perus- ja keskitasolla ruotsin, suomen, englannin, saksan, ranskan, venäjän, italian ja espanjan kielissä.
Suomen kansalaisuuden saamiseksi edellytetään vähintään keskitason kielitaitoa. Perustason tutkintomaksu on 100 euroa ja keskitason 123 euroa.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen syksyn 2019 testeihin on 2.-30.9.2019:
26.10. englanti
5.10. suomi keskitaso, ainoastaan Vamialla. Ilmoittautuminen heille 19.–30.8.2019.
9.11. suomi
16.11. ruotsi, espanja ja saksa
25.1.2020 suomi keskitaso, ilmoittautuminen 2-13.12.2019.

Ilmoittautuminen kevään 2020 testeihin 3.-28.2.2020:
14.3. englanti, italia ja venäjä
28.3. suomi
4.4. ruotsi ja ranska
23.5. suomi keskitaso, ainoastaan Vamialla. Ilmoittautuminen heille 20.–30.4.2020,
Suomen kielen keskitason testi myös elokuussa 2020. Ilmoittautuminen kesäkuussa 2020.

Mistä saa lisätietoa?
Lisätietoa osoitteessa www.vaasa.fi/arbis > Yleinen kielitutkinto  ja Opetushallituksen kotisivuilla https://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/kielitutkinnot/yleiset_kielitutkinnot.
Lisätietoa myös kieltenopettaja Marika Boströmiltä, puh. (06) 325 3506, marika.bostrom(a)edu.vaasa.fi.

FinTandem

Opi kieliä tandemmenetelmän avulla
Harjoittele ruotsia, suomea tai jotakin muuta kieltä sitä äidinkielenään puhuvan keskustelukumppanin kanssa. Vastalahjana opetat omaa äidinkieltäsi parillesi. Sovitte itse ajasta ja paikasta. Voit myös osallistua viiteen yhteistapaamiseen. Tapaamiset koostuvat kaikille FinTandem-osallistujille yhteisistä aktiviteeteista. FinTandem on kurssimalli kieltenopiskeluun.

FinTandem koostuu neljästä osasta:
Etsimme sinulle kielikaveria
Saat osallistujamaksuun kuuluvan opiskelijan käsikirjan
Voit osallistua viiteen yhteistapaamiseen erilaisine aktiviteetteineen
Tuemme teitä itsenäisessä työskentelyssänne.

Viisi lähitapaamista Vaasan Arbiksella torstaisin klo 17–18.30
19.9.2019
7.11.2019
16.1.2020
5.3.2020
7.5.2020

FinTandem työssä ja opiskelussa
Työnantajasi kannustaa kielitaidon kehittämiseen. FinTandem on silloin joustava ja hauska vaihtoehto jatkokoulutukseen. Puhu siitä myös esimiehesi kanssa.
Opiskelijalla on mahdollisuus hyväksilukea FinTandemin opintoihinsa.
Kysy lisää omasta oppilaitoksestasi.

Vaikuttaa kiinnostavalta
Ilmoittaudu mukaan FinTandemiin, niin yritämme löytää sinulle sopivan keskustelukaverin.
FinTandemiin voi ilmoittautua koko lukuvuoden ajan elokuusta toukokuuhun.
Maksat 25 euroa vasta sitten kun sinulle on löytynyt pari.
Koordinaattoreina toimivat Marika Boström ja Pia Sandås.
Ota yhteyttä Marika Boströmiin puh (06) 325 3506, sähköposti: marika.bostrom(a)edu.vaasa.fi

Opiskele kieliä ulkomailla

Opiskelemalla kieltä maassa, jossa sitä puhutaan, opit nopeammin.
Mitä enemmän sinä ymmärrät maan kielestä ja kulttuurista, sitä enemmän on hyötyä vuorovaikutuksesta paikallisten ihmisten kanssa.

Mihin maahan haluan matkustaa?
Vasa Arbis tarjoaa kielimatkoja yhteistyössä Internationella Skolorna i Stockholm kielikoulun kanssa. Kielikurssit ulkomailla on tarkoitettu opiskelijoille, jotka osallistuvat Vaasan Arbiksen kielikursseille.
Kohdemaa voi olla esim. Iso-Britannia, Ranska, Espanja, Italia, Saksa tai Venäjä.

Opiskele
englantia Eastbournessa tai Dublinissa
ranskaa Aix-en-Provencessa
saksaa Berliinissä
espanjaa Barcelonassa tai Málagassa
italiaa Firenzessä
venäjää Pietarissa

Miten kurssit sopivat juuri minun tarpeisiin?
Kielikurssit ulkomailla ovat eritasoisia, perustasosta ylimpään tasoon, ja kestävät 1-2 viikkoa. Kurssit alkavat ympäri vuoden ja usein jopa monta kertaa kuukaudessa.
Valitse itsellesi sopivan päivämäärän ja lähde matkalle! Majoittumalla isäntäperheessä sinulla on myös mahdollisuus oppia paikallista elämäntyyliä.

Ilmoittautuminen tehdään erillisellä lomakkeella.
Lisätietoa saa kielten suunnittelijaopettaja Marika Boströmiltä, puh. (06) 325 3506, marika.bostrom(a)edu.vaasa.fi tai esitteestä ”Språkkurser utomlands”.

Internationella Skolorna on Folkuniversitetetiin sidottu säätiö ja kurssitoiminta sijoittuu Tukholman yliopistoon.