Tietoa koronaviruksesta

Tietoa koronaviruksesta

Ohita valikko
TaiKon

Nykytanssin syventävät opinnot

2001-2005 syntyneille

Opintokokonaisuus 6

Oppilas

 • osaa suunnata opiskeluaan sekä asettaa itselleen lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteita
 • tunnistaa omis kehollisia vahvuuksiaan ja haasteitaan sekä tanssimisen vaikutuksia hyvinvointiin
 • kunnioittaa jokaisen yksilöllisyyttä, erilaisia näkemyksiä ja kehollisen kokemuksen ainutlaatuisuutta
 • kehittää kokonaisvaltaista tietoisuutta liikkumisestaan osana ryhmää
 • harjoittelee tanssikomposition rakentamisen taitoja sekä osallistuu aktiivisesti ja rakentavasti ryhmälähtöiseen luovaan prosessiin
 • osaa tehdä vertaisarviointia rakentavasti
 • oppii hahmottamaan tanssia taidelajina suhteessa muihin taiteisiin ja yhteiskuntaan
 • syventää harjoittelemansa tanssilajin keskeisiä taitoja ja kehontietoisuutta

Nykytanssin syventävät opinnot (kaksikielinen ryhmä)

90 min. ja 75 min. / viikko, lisäksi kolmas kerta viikossa jaksoittain (akrobatia, musikaali)P
TaiKonilla Kasarmialueella ja Kuula-opiston tanssisaleilla kokoontuva ryhmä, tunnitajoittuvat iltaan. Kaksikielinen ryhmä.

Pää-aineopettajan toimii Viivi Sjöblom, toisena opettajana Mia Wiik. Lisäksi ryhmällä on eri opettajia vuoden aikana.

Ryhmällä on tunti kerran viikossa oman ryhmänsä kanssa ja toinen kerta viikossa nykytanssi 5-ryhmän kanssa. Ryhmä on mukana tulevana lukuvuotena tehtävässä musikaalissa. Ryhmälle tarjotaan valinnaisia kursseja eri tanssilajeissa vuoden aikana.

Opettaja: Sjöblom Viivi, Wiik Mia

Opetuspaikka: Kasarmi 11, Teatteri, Blackbox

Päivä ja kello: Ma: 17.45 – 19.00 Ke: 18.30 – 20.00

Syyslukukausi: 19.8.2019 – 12.12.2019 (58.67 oppituntia)
Kevätlukukausi: 8.1.2020 – 15.5.2020

Kurssimaksu: 130,00 € / lukukausi

Yhteystiedot

Ota yhteyttä

Sähköposti

 • Grundläggande konstundervisning - TaiKon (Kasern 11) Östra Kaserntorget 7-9, TaiKon - Taiteen perusopetus, Itäinen Kasarmintori, Vaasa

  Avaa kartta