Ohita valikko
TaiKon

Nykytanssi 2

2010-2011 syntyneille

Opintokokonaisuus 2
Oppilas
– kokee tanssin iloa yksilönä sekä yhdessä muiden kanssa
– osaa toimia ryhmässä ja omaksuu erilaisia tanssitunneilla käytettäviä työskentelytapoja
– saa valmiuksia kehittää yksilöllistä luovuutta tanssissa
– ymmärtää keskittymisen merkityksen tanssitaitojensa kehittämisessä
– harjoittelee nykytanssin perusteita, kehittäen motorisia taitoja ja ilmaisullisia laatuja
– harjaantuu toimimaan erilaisissa esiintymistilanteissa- ja ympäristöissä

Nykytanssi 2 (kaksikielinen ryhmä)

Opettaja: Sjöblom Viivi

Opetuspaikka: Kasarmi 11, Teatteri, Blackbox

Päivä ja kello: Ma: 16.30 – 17.45

Syyslukukausi: 19.8.2019 – 9.12.2019 (26.67 oppituntia)
Kevätlukukausi: 13.1.2020 – 11.5.2020 (26.67 oppituntia)

Kurssimaksu: 88,00 € / lukukausi

Yhteystiedot

Ota yhteyttä