Tietoa koronaviruksesta

Tietoa koronaviruksesta

Ohita valikko
TaiKon

Nykytanssi 3

2010-2011 syntyneille

Opintokokonaisuus 3
Oppilas

 • kunnioittaa omaa ja muiden kehollista ilmaisu
 • oppii omatoimisesti antamaan tilaa toisille sekä suhteuttamaan liikkumisensa tilaan ja toisten liikkumiseen
 • omaksuu tietoja ja taitoja kehollisen hyvinvointinsa edistämiseksi sekä terveellisen elämäntavan noudattamisen tueksi
 • ymmärtää pitkäjänteisen työskentelyn merkityksen tanssitaitojensa kehittämisessä
 • oppii vastaanottamaan ja hyödyntämään rakentavaa palautetta
 • saa kokemuksia erilaisista kehon käytön ja ilmaisun mahdollisuuksista sekä musiikin hyödyntämisestä eri tanssityyleissä
 • harjaantuu tanssi- ja liikeimprovisaatioon liittyvissä taidoissa sekä osaa hyödyntää mielikuvitustaan ja luovuuttaan tanssissa
 • omien pienimuotoisten koreografien teko

Nykytanssi 3 (kaksikielinen ryhmä)

60 min. ja 75 min. / viikko

Pääopettajana toimii Mia Wiik, toisena opettajana Viivi Sjöblom.

Toinen viikkotunti oman ryhmä kanssa, toinen yhteistunti nykytanssi 4-ryhmän kanssa. Mikäli osa tanssijoista toivovat lisätunteja viikossa, he voivat käydä myös osittain nykytanssi 4-ryhmän tunneilla. Lisäksi tarjotaan valinnaisia kursseja eri tanssilajeissa vuoden aikana.

Opettaja: Sjöblom Viivi, Wiik Mia

Opetuspaikka: Kasarmi 11, Tupa 2/Teatteri

Päivä ja kello: Ma: 17.00 – 18.15 Ke: 18.15 – 19.30

Syyslukukausi: 24.8.2020 – 16.12.2020
Kevätlukukausi: 11.1.2021 – 12.5.2021

Kurssimaksu: 124,00 € / lukukausi

Yhteystiedot

Ota yhteyttä

Sähköposti

 • TaiKon - Taiteen perusopetus, Itäinen Kasarmintori, Vaasa

  Avaa kartta