Ohita valikko
TaiKon

Nykytanssi 3

2009-2010 syntyneet

Opintokokonaisuus 3
Oppilas
– kunnioittaa omaa ja muiden kehollista ilmaisu
– oppii omatoimisesti antamaan tilaa toisille sekä suhteuttamaan liikkumisensa tilaan ja toisten liikkumiseen
– omaksuu tietoja ja taitoja kehollisen hyvinvointinsa edistämiseksi sekä terveellisen elämäntavan noudattamisen tueksi
– ymmärtää pitkäjänteisen työskentelyn merkityksen tanssitaitojensa kehittämisessä
– oppii vastaanottamaan ja hyödyntämään rakentavaa palautetta
– saa kokemuksia erilaisista kehon käytön ja ilmaisun mahdollisuuksista sekä musiikin hyödyntämisestä eri tanssityyleissä
– harjaantuu tanssi- ja liikeimprovisaatioon liittyvissä taidoissa sekä osaa hyödyntää mielikuvitustaan ja luovuuttaan tanssissa
– omien pienimuotoisten koreografien teko

Nykytanssi 3 (kaksikielinen ryhmä)

60 min. ja 75 min. / viikko

Pää-opettajana toimii Mia Wiik, toisena opettajana Viivi Sjöblom.

Toinen viikkotunti oman ryhmä kanssa, toinen yhteistunti nykytanssi 4-ryhmän kanssa. Mikäli osa tanssijoista toivovat lisätunteja viikossa, he voivat käydä myös osittain nykytanssi 4-ryhmän tunneilla. Lisäksi tarjotaan valinnaisia kursseja eri tanssilajeissa vuoden aikana.

Opettaja: Wiik Mia, Sjöblom Viivi

Opetuspaikka: Kasarmi 11, Teatteri, Blackbox

Päivä ja kello: Ti: 17.45 – 19.00 Ke: 17.00 – 18.30

Syyslukukausi: 20.8.2019 – 13.12.2019 (58.67 oppituntia)
Kevätlukukausi: 7.1.2020 – 8.5.2020

Kurssimaksu: 124,00 € / lukukausi

Yhteystiedot

Ota yhteyttä