Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Kouluterveydenhoitaja ja lapsi

Oppilashuolto

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä. Jokaisella esiopetuksen ja perusopetuksen oppilaalla on oikeus oppilashuoltoon.

Oppilashuolto on ensisijaisesti ennaltaehkäisevää ja koko kouluyhteisöä tukevaa työtä. Tämän lisäksi oppilailla on oikeus myös yksilökohtaiseen oppilashuoltoon.

Oppilashuollon tehtävä on:

  • Edistää oppilaiden oppimista, terveyttä, hyvinvointia ja osallisuutta sekä ehkäistä ongelmien syntymistä.
  • Edistää kouluyhteisön ja opiskeluympäristön hyvinvointia, terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä.
  • Edistää kodin ja koulun välistä yhteistyötä.
  • Turvata varhainen tuki sitä tarvitseville.
  • Turvata oppilaiden tarvitsemien oppilashuoltopalvelujen yhdenvertainen saatavuus ja laatu.

Koulukuraattorit ja koulupsykologit oppilaiden tukena

Jokaisella koululla on käytettävissä koulupsykologi ja koulukuraattori sekä kouluterveydenhoitaja, koululääkäri ja kouluhammashuolto. Oppilashuolto kuuluu koulujen kasvatus- ja opetustehtävään ja pohjautuu vastavuoroiseen luottamuksellisuuteen ja kunnioitukseen koulun, kodin ja oppilaan välillä. 

Jos sinulla huoltajana herää huoli lapsesi koulunkäynnistä, oppimisesta tai hyvinvoinnista, ota mahdollisimman pian yhteyttä opettajaan tai koulun oppilashuoltohenkilöstöön. Myös oppilas itse voi olla aloitteentekijä. Koulun henkilökunnalla on myös velvollisuus olla aloitteellinen huolen herätessä yksittäisestä oppilaasta. 

 

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto on tarkoitettu peruskoululaisille ja heidän perheilleen.  Työtä tehdään yhteistyössä vanhempien ja huoltajien kanssa sekä oppilashuolto- ja opetushenkilöstön ja muiden tarvittavien tahojen kanssa.

Lue lisää kouluterveydenhuollon sivulta.

Hammashuolto

Koululaiset kutsutaan suun terveystarkastuksiin kotiin lähetettävällä kutsulla.

Lue lisää hammashuollon sivulta.