Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

isä ja lapsi halaa

Kotihoidontuen kuntalisä

Kaupunginhallitus päätti kotihoidontuen kuntalisän lakkauttamisesta 26.8.2019 osana kaupungin yhteistoiminaneuvottelun kokonaispakettia siten, että kotihoidontuen kuntalisän maksaminen päättyy Vaasassa 31.7.2020. Hakemuksia otetaan vastaan 30.6.2020 saakka, ja kuntalisän maksaminen päättyy 31.7.2020 automaattisesti ilman erillistä päätöstä.

Jos hoidat alle 2-vuotiasta lasta kotona, voit saada Vaasan kaupungilta kotihoidon tuen kuntalisää. Kuntalisää voidaan maksaa vanhempainrahakauden päätyttyä huoltajalle, joka on palkattomalla hoitovapaalla. Kuntalisän suuruus on 200 euroa / kk / lapsi.

Myös monikkoperheille (kaksoset, kolmoset, neloset jne.) maksetaan kotihoidontuen kuntalisää 200 € / lapsi / kk.

Alle kouluikäistä adoptiolastaan hoitavalle huoltajalle kuntalisää maksetaan vanhempainrahakauden päätyttyä hänen jäädessään palkattomalle hoitovapaalle.

Kysyttävää kuntalisästä?

Ota yhteyttä varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen puh. 06 325 2552  (klo 8-16) tai varhaiskasvatus.palveluohjaus@vaasa.fi.

Kuntalisän maksamisen ehdot

Kuntalisän maksamisen ehdot:

 • Hakija saa lakisääteistä kotihoidontukea.
 • Hakija hoitaa lapsensa itse.
 • Hakijalla on työpaikka tai ammattitutkintoon johtava opiskelupaikka, johon palata palkattoman hoitovapaan jälkeen
 • Hakija on ollut opiskelija ja nostanut opintotukea ennen äitiyslomalle jäämistä.
 • Määräaikaisia työsuhteita on vähintään yksi vuosi ennen äitiysloman alkua.
 • Perheen muut kuin esiopetuksessa olevat lapset eivät ole varhaiskasvatuksessa.
 • Perheen asuinkunta on Vaasa.
 • Perheen toisen aikuisen (vanhempi tai avopuoliso) tulee olla työssä tai opiskelijana koko kuntalisän maksuajan.
 • Uusperheiden isät ja äidit ovat vastaavassa asemassa, kun hoidettavana on puolison lapsi.

Palkansaaja:

 • Kuntalisää saavalla huoltajalla on välittömästi ennen äitiys-/isyys-, vanhempain- ja hoitovapaata toistaiseksi voimassa oleva työsuhde.
 • Määräaikaisissa työsuhteissa työskentelevien osalta perusteena on, että kotiin jäävällä huoltajalla on ollut määräaikaisia tai tilapäisiä työsuhteita ja niiden keston on pitänyt olla yhteensä vähintään vuosi ennen äitiysloman alkua. Jokaisen työsuhteen välissä ja ennen äitiysloman alkua on voinut olla korkeintaan kolmen kuukauden tauko.

Opiskelija:

 • Kuntalisää saava huoltaja on päätoiminen opiskelija ammattitutkintoon johtavassa koulutuksessa siten, että hän ei kuntalisän maksamisen aikana ole läsnä olevana oppilaitoksessa (oppilaitoksen todistus) ja hän on oikeutettu palaamaan opiskeluun vapaan päätyttyä.
 • Opiskelija voi olla ilmoittautuneena läsnä olevaksi opiskelijaksi oppilaitokseen, mutta ei ole päätoiminen opiskelija (voi suorittaa vain esim. yksittäisen tentin tai pakollisen etätyön).
 • Opiskelija on saanut ammattitutkintoon johtaneet opintonsa päätökseen ja valmistunut ja tästä on kulunut korkeintaan kaksi kuukautta ennen äitiyslomalle jäämistä.

TAI   Hakijalla on useampi, peräkkäinen vanhempainlomakausi, jonka jälkeen      vanhempi jää palkattomalle hoitovapaalle ja Kelan kotihoidontuelle ja muut yllä mainitut kuntalisän maksamisen edellytykset täyttyvät.

Yrittäjä:

 • Mikäli hakija on yrittäjä, tulee hänen toimittaa kirjanpitäjän todistus palkattomasta hoitovapaasta.

Tulot

 • Kuntalisää saavalla huoltajalla ei saa olla muuta verotettavaa tuloa kuin Kelan maksama kotihoidontuki, omaishoidontuki, vammaistuki tai erityishoitoraha. Lomarahaa ei oteta huomioon tuloina kuntalisän maksamisen aikana.
 • Kuntalisää ei makseta, jos kotiin jäävä vanhempi on kotona jonkin muun syyn kuin lasten hoidon vuoksi; työttömänä saaden työttömyyskorvausta, nostaa opintotukea, kotona yksityisyrittäjänä, äitiys- tai sairauspäivärahalla, eläkkeellä, vuosilomalla.
 • Kuntalisää ei makseta kalenterikuukausina, joiden aikana maksetaan vanhempainrahaa tai pidetään isyysvapaata.

Perheen muut lapset

 • Perheen esiopetusikäinen lapsi saa osallistua sekä esiopetukseen että varhaiskasvatukseen.
 • Perheen nuoremmat sisarukset voivat käydä avoimen päiväkodin kerhossa, mutta he eivät voi olla varhaiskasvatuksessa.
 • Perheen muiden kuin esiopetuksessa olevien lasten varhaiskasvatuspaikka voi kuitenkin olla määräaikaisesti luovutettu vähintään neljäksi (4) kuukaudeksi ja enintään yhdeksi vuodeksi.
 • Lapsi, josta maksetaan kuntalisää, ei voi käydä avoimen päiväkodin kerhossa.

Hakeminen

Kotihoidontuen kuntalisää haetaan kirjallisella hakemuksella.

Tulosta kuntalisähakemus tästä linkistä.

Tulosta kuntalisän jatkohakemus tästä linkistä

Kuntalisähakemuksen voi myös noutaa varhaiskasvatuksen hallinnosta (Raastuvankatu 29, 65100 Vaasa, avoinna ma-pe klo 9-15). Hakemuksia on saatavilla myös lastenneuvoloissa.

Hakemuksen palauttaminen

Hakemuksen voi palauttaa tarvittavine liitteineen:

 • postitse: PL 2, 65101 Vaasa. Kuoreen merkintä Vaasan kaupunki, Varhaiskasvatus / kotihoidontuen kuntalisä
 • henkilökohtaisesti varhaiskasvatuksen hallintoon: käyntiosoite Raastuvankatu 29, avoinna ma-pe klo 9-15
 • sähköpostitse: varhaiskasvatus.kuntalisa@vaasa.fi

Hakemus tulee jättää etukäteen, ja hakemuksen liitteet on toimitettava viimeistään kolmen kuukauden kuluttua hakemuksen jättöpäivästä. Päätös tehdään vasta kun kaikki liitteet on toimitettu.

Mikäli hakemus toimitetaan henkilökohtaisesti, tulee asiakkaalla olla valmiina mukanaan kopioidut liitteet.

Kopioida voit esimerkiksi Kansalaisinfossa (Vaasan pääkirjasto, 1.krs.) sekä Vähänkyrön yhteispalvelupisteessä (Vähänkyröntie 11).

Maksaminen

Kotihoidontuen kuntalisää maksetaan aikaisintaan hakemuksen saapumista seuraavan kalenterikuukauden alusta.

Kuntalisän maksupäivä on aina kalenterikuukauden viimeinen pankkipäivä.

Kuntalisää maksetaan vain täysiltä kalenterikuukausilta eikä sitä makseta yhtä kalenterikuukautta lyhyemmältä ajanjaksolta.

Kuntalisän maksaminen päättyy sen kuukauden lopussa, jolloin lapsi täyttää kaksi vuotta, ja adoptiolapsen osalta 13 kuukauden kuluttua kuntalisän maksamisen alkamisesta.

Perusteettomasti saatu kuntalisä peritään takaisin. Asiakkaan tulee viipymättä ilmoittaa kuntalisän maksamiseen vaikuttavista muutoksista joko postitse tai sähköpostilla:

Vaasan kaupungin varhaiskasvatuksella on yhteys Kansaneläkelaitoksen sekä veroviranomaisen tietojärjestelmiin, joista asiakkaan tulotiedot voidaan tarkistaa asiakkaan suostumuksesta riippumatta. Järjestelmän käyttö perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista.

Yhteystiedot

Ota yhteyttä

Varhaiskasvatuksen palveluohjaus

 • 06 325 2552

Osoite

Olemme avoinna

 • 9.00-15.00

Poikkeavat aukioloajat 2020

 • 24.2. – 28.2. koulujen talviloma –  suljettu
 • 10.4. – 13.4. pääsiäinen – suljettu
 • 20.5. avoinna klo 9.00 – 13.00
 • 21.5. – 22.5. Helatorstai – suljettu
 • 18.6. avoinna klo 9.00 – 13.00
 • 19.6. juhannusaatto – suljettu
 • 1.7. – 31.7.  suljettu
 • 14.10. – 16.10. koulujen syysloma – suljettu
 • 23.12.2020 – 3.1.2021 joululoma –  suljettu