Olet täällä

Tietoa kaupungista

Asuminen ja rakentaminen

Tässä on tietoa Vaasan asuntotuotannosta sekä asuntojen hinnoista ja asuntokaupoista.

Asuntotuotanto

Vaasaan rakennettavista asunnoista suurin osa on kerrostaloja. Viimeisen 30 vuoden aikana rakennetuista asunnoista noin 60 prosenttia on kerrostaloja. Kaikkien asuntomuotojen vuosituotanto on ollut saman ajanjakson aikana yli 420 asuntoa per vuosi, kerrostalojen määrän ollessa noin 260 vuosittain. Yhteensä asuntoja on valmistunut 30 vuoden aikana noin 13 200.
Viime vuoden (2017) asuntotuotanto oli toiseksi korkeinta viiteen vuoteen, asuntoja valmistui yhteensä 492, joista kerrostaloja 365. Vuosina 2012-2017 tuotanto on ollut 366-510 asunnon vuositasolla. 2000-luvun aikana asuntoja on valmistunut keskimäärin 389 vuodessa.

Asuntotuotanto 1990-2017

Asuntojen hinnat ja asuntokaupat

Rivi- ja omakotitaloasuntojen neliöhinnat ovat alueen keskituloihin nähden huomattavan alhaiset. Myös kerrostaloasuntojen neliöhinnat ovat maan keskiarvoa alhaisemmat. Asuntokauppojen määrät vastaavat Hämeenlinnan ja Porin määriä.

Asuntojen hinnat ja asuntokaupat 2003–2016