Olet täällä

Koe Vaasa

Avoin osasto

Kuula-opiston Avoin osasto toimii omakustannusperiaatteella eikä opetus ole sidottu opetussuunnitelmiin.
Kuula-opisto

Avoimet musiikkiopinnot

  • pääsykokeeton ympärivuotinen haku
  • ei ikärajoja
  • ei sidottu opetussuunnitelmaan
  • opiskelu opetussuunnitelman mukaisesti mahdollista
  • mahdollisuus tasosuorituksiin
  • oikeus osallistua orkesteritoimintaan
  • oikeus osallistua musiikkiteatteritoimintaan
  • oikeus osallistua musiikin perusteiden opetukseen mikäli ryhmissä on tilaa

Hinnat*

8 x 30 minuuttia 220€
8 x 45 minuuttia 320€
12 x 30 minuuttia 330 €
15 x 30 minuuttia 402 €
12 x 45 minuuttia 479 €
15 x 45 minuuttia 597 €
10 x 40 minuuttia 366 €

 

Musiikin perusteiden eli teoria-aineiden opetusryhmiin on mahdollisuus hakeutua myös henkilöiden, jotka eivät ole Kuula-opiston kirjoilla. Ilmoittautuminen tapahtuu kansliaan elokuun 15. päivään mennessä. Lukukausimaksu on 113 €.

Ilmoittautuminen kohdasta Avoimet musiikkiopinnot.

Kuula-opistossa voi suorittaa Suomen musiikkioppilaitosten liiton mukaisia tasosuorituksia myös sellaiset henkilöt, jotka eivät ole Kuula-opiston kirjoilla. Suorituspäivistä ja hinnoista saa tietoa kansliasta ja vaatimuksista antavat tietoa ainekollegioiden puheenjohtajat.

Avoimen osaston laulukoulu

Lue lisää laulukoulusta (pdf)
 

Avoimet tanssiopinnot

Aikuisbaletti tiistaisin klo 19.00 - 20.15.
Ensimmäinen tanssitunti on ti 20.8.2019.

Opettaja/Lärare: Iiris Kankaanpää puh./tel 040 196 4949

Ilmoittautuminen kohdasta Avoin osasto / Aikuisbaletti

Hinnat*

15 x 75 min.    120,00

 

Oppilaalla on oikeus pyynnöstä saada kansliasta opinnoistaan todistus. Todistuksen saa kuitenkin siten, että opintojen päättämisestä on kulunut korkeintaan vuosi. Opintotodistuksia ei laskuteta erikseen.

Vauvamuskari

Vauvamuskarin toiminta on Kuula-opiston avoimen osaston toimintaa. Lue lisää kohdasta musiikkileikkikoulu.

*muutokset mahdollisia. Sivistyslautakunta vahvistaa seuraavan lukuvuoden lukukausimaksut keväisin.