Olet täällä

Tietoa kaupungista

BotniaSEITTI

BotniaSEITTI (2011–2014) on kehittämisohjelma, jonka tavoitteena on kehittää kunnallista työterveyshuoltoa alueellisesti verkostoitumalla. Hankkeen keskiössä on myös työterveyshuollon ja perusterveydenhuollon yhteistyön kehittäminen.

Mukana on 12 kunnallista työterveysyksikköä Etelä-, Keski- ja Rannikko-Pohjanmaalta. Yksi kehittämisohjelmaan osallistuva kunnallisen työterveyshuollon palvelutarjoaja on Vaasan aluetyöterveys.

Hankkeen keskeiset tavoitteet ovat

• vahvistaa työterveysyksiköiden toiminnan vaikuttavuutta ja asiakaslähtöisyyttä

• vahvistaa työterveyshuollon ja asiakasyrityksen (ml. kunta-asiakkaat) yhteistyötä ja työterveystoimijoiden osaamista

• luoda alueellinen, hyviin käytäntöihin pohjautuva työterveyshuollon toimintatapa

• tuottaa tasalaatuiset työterveyspalvelut alueella

• vahvistaa työterveyshuollon ja perusterveydenhuollon työnjakoa ja yhteistyötä

• arvioida ja vahvistaa kehittämistoiminnan siirrettävyyttä

 

HoitajaPotilasKeskustelee640x446GunnarBäckman

 

Yhteystiedot:

Terhi Katajamäki-Tuira
Vaasan Aluetyöterveys
p. 06 325 2010 (puh.aika arkisin klo 11.00-11.30)
terhi.katajamaki-tuira(at)vaasa.fi

Tina Söderbacka
Vaasan Aluetyöterveys
p. 06 325 2009 (puh.aika arkisin klo 11.00-11.30)
tina.soderbacka(at)vaasa.fi