Olet täällä

Tietoa kaupungista

Direktion för Sundom skola

Peruskoululla voi olla kodin ja koulun yhteistyötä edistävä johtokunta, mikäli kasvatus- ja opetus-lautakunnan suomenkielinen tai ruotsinkielinen jaosto näin päättää. Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomen- ja ruotsinkieliset jaostot valitsevat johtokunnat ja jaoston edustajan niihin, sen lisäksi johtokunnassa on viisi (5) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä, joista yksi (1) on opettajakuntaan ja yksi (1) muuhun henkilökuntaan kuuluva. Kahdella tai useammalla koululla voi olla yhtei-nen johtokunta. Koulujen johtokuntien tehtävistä määrätään kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisten tulosalueiden toimintasäännössä.

puheenjohtaja Filip Sten
jaoston edustaja Emine Ehrström svenskspråkig sektion 22.2.2018 7

toimikausi 2018 - 2021 svenskspråkig sektion 22.2.2018 6

jäsenet / varajäsenet svenskspråkig sektion 22.2.2018 6
Filip Sten / Kaj Stenvall
Anne Rajala / Jaana Ekebohm
Eva Asplund / Juha Hartvik

opettajakunnan edustaja / varajäsen
Margareta Asplund / Mikaela Svanbäck

henkilökunnan edustaja / varajäsen
Ann-Britt Kvist / Margareta Österlund

Esityslistat ja pöytäkirjat