Olet täällä

Tietoa kaupungista

Elintarvikevalvonta

Elintarvikevalvonnan tarkoitus on varmistaa elintarvikkeiden ja niiden käsittelyn turvallisuus sekä elintarvikkeiden hyvä terveydellinen ja muu elintarvikemääräysten mukainen laatu.

Valvonta kattaa kaikki elintarviketuotannon vaiheet alkutuotannosta kuluttajalle luovuttamiseen saakka. Valvonta koskee elintarvikkeiden ja niiden tuotannon, jakelun ja myynnin vaatimuksia sekä elintarvikkeiden markkinointia:

  • perustat elintarvikehuoneiston tai muutat oleellisesti sen nykyistä toimintaa
  • lopetat elintarvikehuoneiston tai toimija vaihtuu
  • perustat laitoksen tai toimija vaihtuu
  • myyt tai tarjoilet elintarvikkeita liikkuvasta elintarvikehuoneistosta
  • haluat huomauttaa elintarvikkeen laadusta tai elintarvikehuoneiston toiminnasta
  • epäilet saaneesi ruokamyrkytyksen

 

Tarkastukset myymälöihin ja ravintoloihin suoritetaan Oiva -järjestelmän mukaan ja valvonnan tarkastusraportit julkaistaan internetissä oivahymy.fi – sivustolla. Yrityksen tulee sijoittaa raportti sisäänkäyntinsä läheisyyteen asiakkaille näkyvään paikkaan. Mikäli tarkastuksissa havaitaan epäkohtia, annetaan toimijoille kehotuksia ja määräaikoja. Jos uusintatarkastuksessakin havaitaan, että epäkohtia ei ole korjattu, ryhdytään tarvittaessa hallinnollisiin pakkokeinoihin. Elintarvikevalvonta voi ottaa osana säännöllistä valvontaa ja omavalvonnan valvomiseksi elintarvikevalvontakohteista elintarvikenäytteitä. Myös leipomot ja mm. kala-, maito ja liha-alan laitokset ovat tulleet Oivan piiriin vuonna 2015.

Uusista elintarvikehuoneistoista tai kohteista, joissa tehdään olennaisia muutoksia, tulee ilmoittaa valvontaviranomaiselle. Toiminnanharjoittajan vaihtumisesta valvontakohteessa toimija ilmoittaa elintarvikevalvonnalle ja tilapäisistä elintarvikkeiden myyntitapahtumista yhteistoiminta-alueella tekee toimija tai tilaisuudenjärjestäjä tiedotuksen elintarvikevalvonnalle neljä vuorokautta ennen tapahtumaa.

Epäiltäessä ruokamyrkytystä tai elintarvikkeessa olevaa merkityksellistä vikaa voi ottaa yhteyttä elintarvikevalvontaan, joka ryhtyy tarvittaviin selvityksiin: terveysvalvonta@vaasa.fi