Skip navigation
Nuoret puistossa kirjojen kanssa

Information and statistics about Vaasa

Vaasan kaupungin tilasto- ja tietotuotannossa keskitymme kaupunkistrategian mukaisen tiedon, tilastojen ja niihin pohjautuvien analyysien tuottamiseen.

Facts about Vaasa

14th largest city in Finland

 • Meitä vaasalaisia oli viime vuoden lopulla 67 552,
 • Meitä oli 160 enemmän vuonna 2018 kuin edellisenä vuonna,
 • 68% meistä puhuu äidinkielenään suomea, 23% puhuu ruotsia ja 9% puhuu muita kieliä äidinkielenään.

Easy to get around

 • Direct train connection from Helsinki to Vaasa only 3.5 h.
 • By boat from Umeå to Vaasa in only four hours.
 • There are 840 parking spaces at Toriparkki in the city centre.
 • 179 km of cycle paths.

Enthusiastic students

 • 75 prosentilla meistä on vähintään toisen asteen tutkinto,
 • Liki joka viides kadulla vastaan tuleva on korkeakouluopiskelija,
 • Vaasa on koti viidelle korkeakoululle.

Työteliästä porukkaa

 • Työllisyysasteemme on 71% ja työttömyysasteemme oli viime kuussa vain 7,7%,
 • Työpaikkoja meillä on 36 217, niinpä työpaikkaomavaraisuutemme on huikeat 125,5%.

Uutta rakentavaa

 • Viime vuonna rakensimme 418 uutta kotia, joista 110 oli omakotitaloja, 42 rivitaloa ja 266 oli kerrostalossa.

The beauty of nature

 • Vaasa has 473 km of coastline
 • Kvarken – Finland’s only UNESCO natural heritage site!

Newest information about Vaasa

Nettisivuilla julkaisemamme tiedot perustuvat tuoreeseen tietoon, jonka lähteenä käytämme vain luotettavia lähteitä, kuten Tilastokeskuksen tilastoja. Vaasan kaupungin tavoitteena on kasvaa 100 000 suuruiseksi kaupungiksi, jonka vuoksi tärkeimmät seurannan kohteemme ovat väestönkehitys, työllisyys, työttömyys ja elinkeinoelämään muutoin vaikuttavat tekijät. Julkaisemme nettisivuillamme kuukausittain uutta tietoa.

Population

Strateginen tavoitteemme on kasvaa 100 000 asukkaan kaupungiksi. Väestönkehityksen seurantaa teemmekin sekä kuukausi että vuositasolla.

Kuukausittain ilmestyvässä ennakkoväkilukuraportissa julkaistaan ennakkotietoja edellisen kuukauden väestönkehityksestä. Vertailukohteina raportissa käytetään edellisen vuoden, Vaasan seudun kuntien ja Suomen 21 suurimman kaupungin tietoja. Tyypillisesti useat opiskelijat löytävät kesäksi töitä muualta ja väkiluku laskee hetkellisesti. Tämän vuoksi kesä- ja heinäkuussa raporttia ei julkaista. 

Ennakkoväkiluku 4-2019

Väestö-raportti puolestaan on katsaus edellisen vuoden väestötietoihin. Raportissa vertaillaan Vaasan väestönkehitystä Suomen 25 suurimman kaupungin joukossa, perehdytään väestön ikään, äidinkieliin ja kansalaisuuksiin. Raportin lopussa on myös lyhyt katsaus Vaasan kaupunginosien väestönkehityksestä.

Vaasan väesto 2018

Work

Työllisyydellä, työttömyydellä ja työpaikoilla on merkittävä vaikutus alueen väestönkehitykseen. Kaupunkistrategiassamme olemme asettaneetkin tavoitteeksemme saavuttaa 75% työllisyysasteen. Työhön liittyvissä raporteissamme seuraamme kuukausittain työttömyyskehitystä Vaasassa ja Vaasan seudulla, työllisyyttä ja työpaikkoja sekä suurimpia työnantajia seuraamme vuositasolla.

Työttömyysraportti 4-2019

Vaasan suurimmat työnantajat

Living

Asuminen on Vaasassa edullisempaa kuin monessa muussa suuressa kaupungissa, koska asuntojen hinnat ovat täällä alhaisemmat.

Asuntojen hinnat ja asuntokaupat

Vaasaan rakennettavista asunnoista suurin osa on kerrostaloja. Viimeisen 30 vuoden aikana rakennetuista asunnoista noin 60 prosenttia on kerrostaloja. Kaikkien asuntomuotojen vuosituotanto on ollut saman ajanjakson aikana yli 420 asuntoa per vuosi, kerrostalojen määrän ollessa noin 260 vuosittain. Yhteensä asuntoja on valmistunut 30 vuoden aikana noin 13 200.

Asuntotuotanto

Vaasa in brief

Kokoamme vuosittain tärkeimmät luvut ja tiedot Vaasan kaupungista Tietoa taskuun -julkaisuun.

Tietoa taskuun 2018

Ota yhteyttä