About coronavirus

Skip navigation

Böcker för öronen -ljudbokcirkel

Article categories: Literature

Vasa stadsbibliotek och Datero rf håller en ljudbokcirkel på huvudbiblioteket, Café Proosa.

Bokcirkeln träffas en gång i månaden. Under träffarna lär vi känna varandra och får information om ljud- och talböcker. Vi lyssnar på bokprat och diskuterar olika böcker vi läst. Bokcirkeln är gratis och alla som är intresserade kan delta.