About coronavirus

About coronavirus

Skip navigation

Digistöd på biblioteket

Article categories: Conferences, Courses, Fairs & Seminars

Få hjälp med att använda din dator, mobiltelefon eller surfplatta eller olika e-tjänster

Arrangörer: Jakobstads svenska arbetarinstitut / Pietarsaaren suomenkielinen työväenopisto / Stadsbiblioteket i Jakobstad

Välkommen med!