About coronavirus

Skip navigation

Digitala verktyg som stöd vid läs- och skrivsvårigheter

Article categories: Conferences, Courses, Fairs & Seminars

Kurs i bruket av digitala verktyg som stöd vid läs- och skrivsvårigheter, hålls under hösten 2020 som moduler.

Digitala verktyg som stöd vid läs- och skrivsvårigheter
Kurs i bruket av digitala verktyg som stöd vid läs- och skrivsvårigheter, hålls under hösten 2020 som moduler. Du kan delta i så många moduler som du önskar. Om du fullbordar alla tre moduler får du ett intyg på deltagande i 3 timmars kurs. Kursen hålls på distans.

Målgrupp: Lärare, studiehandledare, talterapeuter, kuratorer och övriga intresserade.