About coronavirus

Skip navigation

Edu+Job Vasa

Article categories: Auctions & Market Days

Sommarjobbs-, rekryterings- och utbildningsevenemang

Edu + Job är ett effektivt utbildnings- och rekryteringsevenemang som är riktat till både ungdomar och vuxna. I evenemanget deltar utbildningsaktörer från yrkesinstitut till högskolor, representanter för olika arbetsgivare inom olika branscher samt fackföreningar och organisationer.
Om du söker sommarjobb till nästa sommar, studieplats till nästa höst eller till och med en fast anställning, är Edu + Job ditt evenemang. På mässan skapar du nätverk med både utbildare och arbetsgivare och vise versa.