About coronavirus

About coronavirus

Skip navigation

Fåglar i Österbotten

Article categories: Conferences, Courses, Fairs & Seminars

Föreläsning med Hans Hästbacka

Fågellivet i Österbotten är rikt och det finns ett stort antal fågelarter som häckar i området. Bl.a. skärgårdens kobbar och skär och grunda vatten erbjuder fåglar utmärkta häckningsmöjligheter och födosöksområden. Ständigt sker det samtidigt förändringar i fågelfaunan. Under föreläsningen presenteras ett flertal fågelarter och förändringar i deras förekomst.