Skip navigation

Företagsrådgivares mottagning i Vörå

Article categories: Seminarier, föreläsningar och möten

Vasaregionens Utveckling Ab VASEK har som huvuduppgift att erbjuda företagsrådgivning till regionens företag.

VASEKs företagsrådgivare hjälper, stöder och ger råd i alla ärenden angående företagsverksamhet och i företagens alla livsskeden. VASEKs tjänster är avgiftsfria och konfidentiella.

Företagsrådgivare Olav Nylund stöder vöråföretagen vid utvecklingen av verksamhet samt hjälper till med olika problem. Kom in på kommungården (Vöråvägen 18) varje månads andra onsdag och hälsa på eller boka tid på förhand!

Mera information:

Olav Nylund, tfn 040 548 4334